Henrik Lindegaard tjenerfaglærer Hotel- og Restaurantskolen

Bliv en god leder

Styrk din virksomhed med nye ledere

Få en leder ud af din elev

Kan du se et lederpotentiale i din elev, og vil du bidrage til at indfri det?

Og kan du se en værdi i at få ny viden om lederskab på din arbejdsplads?

På lederuddannelsen får eleven viden om god ledelse, og hvor essentielt samarbejder er.

Eleven får redskaber til at få kollegaer til at performe deres bedste på hotellet eller i restauranten.

Det nye forløb er en to-ugers erhversvrettet påbygning, som vi har skabt i samarbejde med branche- og ledelseskonsulenter fra Asnæs & Vangstrup.

På forløbet arbejder vi med cases fra egen hverdag, og vi afslutter med en test og præsentation af case.

Neden for kan du læse mere om, hvad eleven får ud af forløbet og få al praktisk information om tilmelding.

Tilmeld

Det får eleven ud af forløbet

  • Bliver klog på lederrollen i samarbejdet kollegaer og egen leder
  • Lærer, hvordan man bedst kan organisere og fordele arbejdet et team
  • Får en forståelse for, hvordan ledelse kan engagere teamet og bidrage til større arbejdsglæde
  • Lærer, hvordan kollegaer kan motiveres til at tænke innovativt og komme med nye idéer
  • Lærer at identificere og løse konflikter og at tage den svære samtale
  • Bliver klog på, hvordan ledelse kan føre til en bedre indtjening på hotellet eller i restauranten

Mød underviserne

Egill Hauch
Asnæs & Vangstrup

Egill Hauch

Egill er faglært kok, og derudover er han akademiuddannet i ledelse og har en MBA fra Middlesex University.

Henrik Lindegaard
Hotel- og Restaurantskolen

Henrik Lindegaard

Henrik er uddannet tjener og arbejder som tjenerfaglærer og restaurantchef i skolens elevdrevne restaurant og har arbejdet på Michelin-restauranter.

Praktisk info & moduler

Tid

Undervisningen foregår i Hotel- og Restaurantskolens lækre kursusfaciliteter.

Forløbet består af 2 moduler med 1-2 undervisningsdag(e) om ugen over fem uger.

Du kan tage det første modul alene, men for at få det fulde udbytte anbefaler vi, at du tager begge.

Pris

Forløbet er gratis for elever på skolen.

Som arbejdsgiver kan du modtage lønrefusion fra AUB. For at få lønrefusion skal du udfylde et tillæg til din uddannelsesaftale. Skolen kan hjælpe jer, hvis I har spørgsmål til det.

Modul 1

Hold 1

Dato Underviser
Tirsdag den 22. august 2023 Egill Hauch
Onsdag den 23. august 2023 Egill Hauch
Mandag den 4. september 2023 Egill Hauch
Tirsdag den 5. september 2023 Egill Hauch
Mandag den 11. september 2023 Egill Hauch

 

Hold 2

Dato Underviser
Torsdag den 30. november 2023 Egill Hauch
Fredag den 1. december 2023 Egill Hauch
Torsdag den 7. december 2023 Egill Hauch
Fredag den 8. december 2023 Egill Hauch
Onsdag den 13. december 2023 Egill Hauch

Modul 2

Hold 1

Dato Underviser
Tirsdag den 3. oktober 2023 Egill Hauch
Onsdag den 4. oktober 2023 Henrik Lindegaard
Tirsdag den 10. oktober 2023 Henrik Lindegaard
Onsdag den 11. oktober 2023 Henrik Lindegaard
Mandag den 23. oktober 2023 Egill Hauch

Tilmelding

For at deltage skal elven som minimum have bestået 1. hovedforløb på kokke- tjener- eller receptionistuddannelsen. Det er dig som arbejdsgiver, som skal tilmelde elven til forløbet gennem Elevadministrationen på mail hf@hrs.dk

Tilmeldingen er først endelig, når skolen modtager elevens tillæg til sin uddannelsesaftale fra dig. Vi forbeholder os ret til at aflyse holdet ved for få tilmeldte elever.

Spørgsmål?

Om selve forløbet: Susanne Mortensen på sm@hrs.dk

Om tilmelding eller tillæg til kontrakt: Elevadministrationen på hf@hrs.dk

Susanne Mortensen

Spørgsmål til påbygningen? Kontakt mig gerne

Chef tjener, receptionist og bageruddannelsen

Susanne Mortensen