Der bliver indsamlet løg i en pose.

Bæredygtig bundlinje

Vi har et madspildsforløb, hvor vi underviser virksomheder i, hvordan de kan reducere madspild og blive mere bæredygtige

Styrker grøn udvikling

I projektet bliver virksomhederne inspireret til grøn omstilling og cirkulær økonomi med varige og bæredygtige tiltag.

Bæredygtig Bundlinje – Cirkulære Værdikæder er et kæmpestort projekt, som Gate 21 er projektleder på.

Det skal styrke og intensivere den grønne udvikling for små og mellemstore virksomheder.

Det involverer en masse kommuner, og i projektet tilbyder vi et madspildsforløb for de små og mellemstore virksomheder, som Københavns Kommune står for kontakten til.

Projektets detaljer

Indhold

Hotel- og Restaurantskolens forløb strækker sig over flere måneder.

De involverede virksomheder kommer ud på skolen til oplæg om madspild i lokalt og globalt perspektiv for så stor en del af personalegruppen som muligt.

Virksomhedernes udfordringer bliver diskuteret, og der bliver igangsat en madspildsmåling.

Vi observerer vaner i køkkenet og finder ud af, hvilke umiddelbare behov virksomhederne har.

Senere i forløbet inviterer vi på et 2-dageskursus med fokus på bæredygtig udvikling generelt.

Her er der mulighed for at få gode idéer til implementering og forankring af nye vaner. Virksomhederne kan få inspiration til reduktion af madspild og større udnyttelse af råvarer i køkkenet.

På sidste del af forløbet kommer virksomhederne ud på skolen igen. Her er der fokus på forankringsindsatsen, og vi giver feedback til de enkelte virksomheder. Det er for eksempel gode råd for fremtiden og besvarelse af generelle spørgsmål.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at intensivere og udvikle implementeringen af den grønne omstilling hos de små og mellemstore virksomheder.

Flere små og mellemstore virksomheder skal inspireres til grøn omstilling og cirkulær økonomi, og her har Hotel- og Restaurantskolen en vigtig rolle for projektet.

Vi kan hjælpe virksomhederne til at fokusere på varige og bæredygtige tiltag i køkkenerne.

Projektperiode

Februar 2019 til december 2021.

Partnere

Gate 21  LEAD, Københavns Kommune, m.fl

Lene Mølhøj Vietz uniform

Har du spørgsmål til projektet?

Projektleder

Lene Mølhøj Vietz