Tre bundter med grøntsager ligger på bordet.

Fagligt kompetenceløft og økologiske måltider

- til ældre i Rudersdal og Ishøj Kommune

60% Økologi – omlægning i hjerter og gryder 

Projektet, der blev støttet af EUs programmer for landdistrikter, havde til formål at igangsætte en forandring og et fagligt kompetenceløft af køkkenmedarbejdere i en række kommunale køkkener i Rudersdal og Ishøj Kommune, således at der serveres velsmagende økologiske måltider med min. 60% økologi.

Tilsammen sikrede det faglige kompetenceløft, at der kom mere økologi i gryderne og på tallerkenerne i de deltagende køkkener.

Hotel- og Restaurantskolen var den ledende aktør på projektet og forestod kompetenceløftet for de involverede medarbejdere i Rudersdal og Ishøj Kommune.

Vi kompetenceløftede blandt andet inden for områderne: økologiske principper, råvare- og ressourceudnyttelse, mindre madspild, mere mad fra bunden, sæson og kommunikation.

Køkkenmedarbejderne sikrede 60% økologi i gryderne inden for de to år, projektet varede.

Projektet løb fra den 2. februar 2016 – 31. december 2018.