Unge med kant

Unge med Kant handler om, hvordan vi som erhvervsskole i tæt samarbejde med kommunerne og deres ungevejledere, kan hjælpe de mest udsatte unge hen mod uddannelse eller arbejde.

Hjælp til udsatte unge

Unge med Kant lægger op til et øget samarbejde mellem EUD og en række kommuner i RegionH igennem de som i projektet kaldes 'Kædeansvar'. I projektet byder vi os til og viser vores faglighed. Det har vi blandt andet gjort ved møder og dialog, men også i praksis hvor vi har afholdt workshops for udsatte unge i projektet.

Et produkt, som er kommet til i lyset af de unges udfordringer, er platformen Smagsprøver. Smagsprøver er et godt eksempel på, hvordan vi som EUD-partner, rækker bagud i 'kæden' og byder ind med et let-tilgængeligt, praksisnært indblik i vores fagligheder og livet på skolen. Aktiviteterne på Smagsprøver er tiltænkt som en vejledningsaktivitet, hvor de unge i samarbejde med ungevejledere i KUI arbejder med en opgave, som åbner op for generel vejledning - men som samtidigt giver et kig ind i én af vores uddannelser. 

De unge, der deltager i projektet, er i aldersgruppen 15-29 år og betegnes som udsatte unge, hvilke udgør mellem ca. 6-8 % af ungepopulationen.

Hotel- og Restaurantskolen er med i projektet Unge med Kant, dels for at hjælpe de unge, som projektpartnerne har skrevet ind, med et perspektiv på karriere-læring gennem en indsigt i vores uddannelser. Yderligere arbejder vi i projektet, med unge på vores skole, som af den ene eller anden grund, kan identificeres med Unge med Kant-målgruppen. De elever er historisk set blandt vores mest frafaldstruede. De har gennerelle udfordringer med undervisning, regler og strukturer omkring erhvervsuddannelsernes forløb.

EU-socialfond

Projektets detaljer

Indhold

Gennem projektperioden, har vi på Hotel- og Restaurantskolen haft forskellige tilgange til at løfte vores fælles opgave i 'Kædeansvaret'. Vi har blandt andet afviklet en række workshops, med kommunerne, hvor de unge enten var fysisk tilstede på skolen, eller hvor vi pakkede vores grej og besøgte de unge ude i kommunerne. 

Eksempler på forløb for Unge med Kant: 

The Projects

Vi formgav og afviklede et ambitiøst og intenst 10-dags forløb for 12 unge mænd fra Tårnby Kommune. De unge blev betegnede som 'alternativt selvforsørgende' og generelt 'ikke kontaktparate'. Gennem de 10 dage, søgte vi at give de unge mænd en oplevelse af at kunne opnå smagelig og sanselig succes. Den stod på Bål-køkken, wok-retter, pocherede æg, servering af frokost for Unge med Kant Netværksmøde og åbningen af de unges egen burger-street-food bod. 

Denne workshop byggede på at skabe en holdånd, som vi kender den fra en velfungerende køkkenbrigade og dernæst mestring af forskellige køkkenfaglige kompetencer, værtskab og afvikling af events.

Bage-dyst i Rødovre

I Rødovre har KUI etableret et værksted for sårbare unge, hvor deres primære udfordringer blandt andet omhandler social interaktion. Her har vi haft to tidligere konditorelever med i projektet som gæsteundervisere. Vi pakkede bilen og kørte ud til Rødovre, hvor vi sammen med den lille gruppe af unge fik bagt, pisket og støbt søde, smukke og relationsskabende desserter. 

I mødet med vores konditorelever begyndte de unge at vise mod på at komme forbi og se nærmere på, hvad Hotel- og Restaurantskolen kan være for dem.

Karry-kylling

Ishøj Kommune har forsøgt med en målgruppe som mindede om den i Rødovre, at komme forbi vores skole. Vi skaffede en faglærer, et rigtigt undervisningskøkken og råvarer til at lave en klassisk kylling i karry. Den faglige udfordring her, var at lære om karry - og selv blande den ud fra den enkeltes smagspræference. 

Formål

Projektet har sit fokus på de i alt 320 unge fra projektpartnerskabets kommuner, og det underliggende mål er, at vi som erhvervsuddannelse kan blive skarpere på samarbejdet med ungevejledere på en måde, så vores skole og fag bliver en sandsynlig vej for de unge at gå.

Partnere

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen samt af Den Europæiske Socialfond. Liste over partnere:

Ballerup Kommune
Gladsaxe Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Høje-Tåstrup
Ishøj Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole

Projektinitiator og -ejer UU DANMARK og projektledelse ved Moeve Aps.