Erhvervsuddannelser for voksne

Den voksnes individuelle vej til svendebrev

En erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er en faglig voksenuddannelse for personer over 25 år med relevant erhvervserfaring.

På Hotel- og Restaurantskolen kan du tage en EUV som tjener, kokgastronomassistent, smørrebrød/catering, ernæringsassistent og receptionist.

En EUV-uddannelse som voksenelev kan give dig faglig indsigt, et svendebrev og dermed mulighed for at søge spændende arbejde i branchen.

Læs mere om voksenuddannelser på Uddannelsesguiden her.

Hvem kan tage en EUV?

Er du over 25 år, vil du automatisk være i målgruppen for en EUV. Du kan få adgang til EUV, hvis du er:

  • ikke-faglært, som aldrig har fået et svendebrev
  • faglært med en anden uddannelse, end den du ønsker at søge ind på
  • ansøger, som har taget en uddannelse i udlandet og har fået denne vurderet på https://ufm.dk/

Hvad kræver det?

  • Du skal være fyldt 25 år

Derudover skal du opfylde mindst et af følgende kriterier:

  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med minimum karakteren 02 i gennemsnit. Opfylder du ikke karakterkravet, kan du opkvalificere dit niveau i dansk og matematik på VUC.

og/eller

  • Du har en uddannelsesaftale (praktikplads)

og/eller

  • Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring (på fuldtid), hvor du i perioden har arbejdet sammen med faglært personale i en virksomhed, som er godkendt til at have elever.

Du kan tjekke, om virksomheden er godkendt her.

Voksenuddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen tilrettelægges ud fra en individuel kompetencevurdering af det, du har lært gennem tidligere arbejde og skoleuddannelse.

Ved denne vurdering kan skolen nå frem til, at der kræves yderligere kompetenceafklaring på skolen.

En eventuel kompetenceafklaring på skolen strækker sig over et forløb på op til fem dage. Se datoer for næste EUV-kompetenceafklaring her.

Ved afslutningen af forløbet vil du sammen med en faglærer og en vejleder få udarbejdet en uddannelsesplan.

Finansiering

Beskæftiget: Undervisningen er gratis, når der er tilknyttet en arbejdsgiver. Undervisningen kan gennemføres i det tempo, der passer inden for en periode på 6 år.

Der skal laves en uddannelsesaftale med dén virksomhed, der udbetaler voksenelevløn under uddannelsen.

Virksomheden kan samtidig få EUV-refusion på op til 110% af højeste dagpengesats i perioden med skolegang. Dog kan EUV-refusionen ikke overstige voksenelevlønnen.

For ledige: Der kan søges SU under hele uddannelsesforløbet, men det er dit behov for praktik under uddannelsen, der afgør, om du enten kan opnå elevløn eller søge SU. Det er skolen, der ud fra en samlet vurdering af dine kompetencer afgør, hvad dit euv-forløb skal bestå af.

Er du ledig, har du måske også mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp via kommunen. Kontakt dit lokale jobcenter for at høre mere om dine muligheder som ledig.

Søg om optagelse på EUV

Lyder EUV på Hotel- og Restaurantskolen som noget for dig? Så kan du søge om optagelse som voksenelev via optagelse.dk.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at ringe til Hotel- og Restaurantskolens studievejledere, hvis du vil vide mere om vores voksenuddannelser.

Du kan også læse mere om, hvordan du bliver faglært som voksen hos VEU-Center.dk – dér kan du også finde dit lokale VEU-Center.