EUV – erhvervsuddannelse for voksne

Det er aldrig for sent at uddanne sig, heller ikke selvom du er over 25 år. Har du relevant erhvervsfaring, kan du tage en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), som afkorter din uddannelsestid.

Du kan tage alle vores erhvervsuddannelser: tjener, koksmørrebrød/cater, ernæringsassistent og receptionist som EUV.

Med en erhvervsuddannelse får du et svendebrev og står stærkere på arbejdsmarkedet. Du får end bedre løn, bliver mere attraktiv som arbejdskraft og åbner samtidig flere døre til din videre karriere i branchen eller til videreuddannelse

Hvad er erhvervsuddannelser for voksne, EUV? 

Alle over 25 år kan begynde på en erhvervsuddannelse for voksne, uanset om de har arbejdet ufaglært i hotel- og restaurationsbranchen eller har en anden uddannelse i forvejen.

Hvad kræver det?

Du skal opfylde mindst et af følgende kriterier:

  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med minimum karakteren 02. Opfylder du ikke karakterkravet, kan du opkvalificere dit niveau i dansk og matematik på VUC.
  • Du har en uddannelsesaftale med en praktikplads
  • Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring på fuldtid, hvor du arbejdede sammen med faglært personale i en virksomhed, som er godkendt til at have elever. Tjek om virksomheden er godkendt.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Uddannelsen tilrettelægges ud fra en vurdering af dine tidligere kompetencer – både tidligere arbejde og uddannelse – som munder ud i, at du får udarbejdet en individuel uddannelsesplan.

Læs hvordan og hvornår du kan få en kompentecevurdering.

Elevløn eller SU?

For dig i job:

Hvis du har en arbejdsgiver, der vil indgå en uddannelsesaftale, kan du få voksenelevløn under uddannelsens praktikforløb.

Virksomheden kan samtidig få EUV-refusion på op til 110 procent af højeste dagpengesats i perioden med skolegang. Dog kan EUV-refusionen ikke overstige voksenelevlønnen.

For ledige:

Afhængigt af dit behov for praktik under uddannelsen skal du enten starte på SU eller kan få elevløn. Det bliver afgjort i din uddannelsesplan.

Er du ledig, har du mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp via kommunen. Kontakt dit lokale jobcenter for at høre mere om dine muligheder som ledig.

Søg om optagelse på EUV

Du søger om optagelse som voksenelev på optagelse.dk.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at ringe til Hotel- og Restaurantskolens studievejledere, hvis du vil vide mere om vores voksenuddannelser. Kontakt dem på studievejledning@hrs.dk