Optagelse på grundforløbet – for dig under 25 år

Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, kan du springe grundforløb 1 over og søger direkte grundforløb 2.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du:

  • Mindst have karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed. Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.

Lever du ikke op til kravene, kan du tilmelde dig et forløb på 15 uger på VUC for at få de nødvendige kompetencer i dansk, matematik og samfundsfag, Læs mere om forløbet i denne pdf.

Har du noget, der kan svare til folkeskolens afgangsprøve?

Hvis du ikke har bestået dansk og matematik på 9. klasse fra folkeskolen, VUC eller lignende, men har taget noget tilsvarende, som du mener måske kan være på 9. klasses niveau, så kan du få vurderet ved at få en individuel kompetencevurdering på skolen.

Sådan søger du ind på grundforløb 2