Optagelse på grundforløbet – for dig under 25 år

… som afsluttede folkeskolens afgangsprøve for mere end 1 år siden

Når du søger ind på en erhvervuddannelse som ung under 25, der har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden, springer du Grundforløb 1 over og søger ind direkte på det, der hedder Grundforløb 2.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du:

  • mindst have karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed. Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.

Rækker dine karakterer ikke, kan du tilmelde dig et intensivt forløb på 15 uger på VUC for at opfriske og hæve dit niveau. Her får du de nødvendige kompetencer i dansk, matematik og samfundsfag, så du kan søge ind på en erhvervsuddannelse. Læs mere om forløbet her.
Hotel- og Restaurantskolen samarbejder med KVUC om pakken “Genvejen”, som du kan læse mere om på KVUCs hjemmeside.

Har du noget, der kan svare til folkeskolens afgangsprøve?

Hvis du ikke har bestået dansk og matematik på 9. klasse fra folkeskolen, VUC eller lignende, men har taget noget tilsvarende, som du mener måske kan være på 9. klasses niveau, så kan du få vurderet det på KVUC ved at få en individuel kompetencevurdering her (du kan også søge på ‘ikv’ på kvuc.dk eller sende en mail til lhy@kvuc.dk og bede om hjælp til vurdering).

Sådan søger du ind på Grundforløb 2