Fastholdelse af elever og støtte fra grundforløb til hovedforløb

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at øge indsatsen for at hjælpe elever til at finde en praktikplads, hvor de kan gennemføre deres uddannelse.

Vi vil gerne hjælpe med at give eleven og virksomheden den bedste start på praktikperioden, og derfor har vi med midlerne fra Region Hovedstaden ansat en ekstra person i skolens Praktikcenter.

Målet er at sikre, at flere gennemfører deres erhvervsuddannelse, og det er vigtigt, at både eleven og praktikvirksomheden oplever at få den nødvendige støtte fra skolen.

Baggrund

Alt for mange elever stopper uddannelsen efter grundforløbet, eller i løbet af den første tid på hovedforløbet.

I praktikcenteret vil vi sætte ekstra fokus på at rådgive elever i deres søgning af praktikpladser, hjælpe til at skabe det rigtige match mellem virksomhed og elev, og også sørge for at følge op på matchet i den første tid af ansættelsen.

Vi tror på, at der er større chance for gennemførsel af uddannelsen, hvis matchet mellem elev og virksomhed er rigtigt fra start af.

Indhold

Elever, der er færdige med grundforløbet og endnu ikke har en uddannelsesaftale – eller har sagt nej tak til skolepraktik, skal føle en naturlig og tæt tilknytning til praktikcenteret.

Samtidig skal elever, der bliver ophævet af en uddannelsesaftale, kontaktes af praktikcenteret umiddelbart efter ophævelsen, med henblik på afklaring om videre uddannelsesforløb.

Grundet coronavirus oplever vi, at et stort antal elever bliver optaget i Skolepraktik. Det kræver derfor en ekstra indsats fra praktikcenteret at hjælpe elever videre i deres uddannelser.

Vi vil arbejde mere målrettet med at gøre eleverne helt klar til at starte i en praktikvirksomhed efter grundforløbet. Vi vil blandt andet hjælpe med bedre forventingsafstemning i forhold til, om eleven bør søge praktikplads på restauranter med stjerner fra Michelin, på mindre familierestauranter, eller måske i store kantiner.

Vi vil sørge for, at eleverne får hjælp til at få skrevet et godt CV og en god ansøgning. Vi vil desuden arbejde for et tættere samarbejde med de praktikvirksomheder, der har ledige praktikpladser, for også den vej at hjælpe til den bedst mulige start i praktik for eleverne.

Målet er at gøre eleverne helt parate til at finde den praktikplads, der er det bedste match for den enkelte elev.

Projektperiode

September 2020 til august 2021.

Projekt støttet af Region Hovedstaden.