Chikane og krænkelser

På Hotel- og Restaurantskolen har vi sat os for, at skolen skal gå forrest i at skabe en kultur, der gør op med krænkende adfærd og med en, gennem årtier opbygget, hård tone og omgangsform i dele af vores branche.

At skabe en ny kultur tager tid og kræver, at vi alle gør os umage med at være sammen på en ny måde – og det kræver stor opmærksomhed.

Trivsel på skolen er et fælles ansvar, og vi vil gøre vores bedste for, at alle har det godt. Chikanerende og krænkende adfærd er en uacceptabel adfærd, uanset om det er sexchikane, mobning og social eksklusion, krænkelser og overgreb – eller forskelsbehandling pga. køn, religion, etnicitet, politisk overbevisning, seksualitet, alder, handikap eller andet.

Men det er ikke nok at sige det højt. Vi vil skabe en skole, hvor enhver form for mobning eller chikane er uacceptabel, uanset om det foregår mellem elever, mellem medarbejdere eller imellem elever og medarbejdere.

Skolens værdier er, sammen med vores handlinger og måde at bedrive skole på, med til at definere kulturen. Værdierne viser, hvordan vi gerne vil agere i vores hverdag, og hvilken stemning skolen skal gennemsyres af. Men værdierne rækker ikke alene.

De skal omsættes til handlinger, som ændrer adfærden og skaber kulturen. Vi finder det vigtigt ikke bare at italesætte værdierne. Vi ved forandringer tager tid. Men når vi siger, at skolen har nul-tolerance overfor chikane eller mobning betyder det, at vi vil reagere prompte, hvis der på skolen findes en adfærd, der krænker vores elever eller medarbejdere.

Vi vil skabe en skole, hvor vi gør noget aktivt nu, men vi tror også på, at vi (elever, medarbejdere og praktiksteder) sammen kan være med til at skabe en fremtidig branche, hvor en ny adfærd bliver dominerende. Skolens elever er den fremtidige branche.

Som ledelse og tillidsmænd har vi ansvar for at gå forrest i at skabe en ny kultur ved at handle og skabe systemer, der understøtter den ønskede kultur. Vi har derfor udarbejdet nye retningslinjer for håndtering af chikanerende og krænkende adfærd. Og vi har udviklet en handlingsplan, der samler skolens indsatser for et bedre og mere attraktivt arbejds- og skolemiljø. Som en del af handlingsplanen har vi også skabt en mentorordning for kvindelige elever.

Bedste hilsner

Direktionen v. Gigger, Britt og Søren P. og tillidsrepræsentanter v. Tenna, Tina og Jan