Elevombuddet

For at udvikle en ny skolekultur og fremme elevernes rettigheder og trivsel går Hotel- og Restaurantskolen nye veje og har ansat en elevombuds-m/k.

Elevombuddet skal varetage elevernes rettigheder og være en uvildig hjælper for skolens elever. Det er hensigten, at elevombuddet skal gøre det nemmere for skolens elever at henvende sig med klager, bekymringer eller ønske om at få hjælp til at løse evt. konflikter på skolen.

Henvendelserne kan omhandle mange forskellige emner, f.eks. at eleverne ikke mener, at de får den undervisning, som de har krav på, at de mener, at det faglige niveau er forkert eller for lavt – eller hvis en elev føler sig krænket, udsat for mobning eller chikane.

Kort sagt hjælper elevombuddet de elever, der har behov for hjælp med klager. De kan være som bisidder, som sendebud eller lign.

Du kan kontakte elevombudsmanden på elevombud@hrs.dk og her kan du aftale et møde.

Opbakning til elevombuddet

Skolen sørger for, at elevombudsmanden bliver klædt godt på ift. rettigheder og procedurer, og løbende får mulighed for at spare med skolens HR-afdeling, studievejledning m.fl. Derudover har elevombudsmanden direkte adgang til skolens direktører om hvordan elevernes rettigheder bliver styrket.