Skolens handlingsplan for chikane og krænkelser

Både samfundet helt alment, vores branche og vores skolen er midt i et tiltrængt opgør med sexisme, diskrimination og dårlig arbejdskultur.

Denne handlingsplan er en opsamling af skolens arbejde med at fremme en ny kultur både på skolen og i branchen.  Vi tror på at fokus, samtaler og vores daglige virke kan udgøre en vigtig del af at skabe et bedre arbejdsmiljø både på skolen og ude i branchen.

Vi tror på en kobling af øget fokus, større grad af ledelsesmæssig ansvarstagen og samarbejde er vejen frem.

Baggrund

I 2019 udkom Institut for menneskerettigheder med en undersøgelse omhandlende elever i hotel- og restaurationsbranchen, der viste store udfordringer for eleverne, når de var ude som praktikelever i branchen. Læs også om den visionære kok, Kamilla Seidlers, oplevelser i branchen.

I 2019 udarbejdede FOOD Organisation of Denmark en undersøgelse 2019 om forholdene for eleverne på skolen. Den viste, at der er en række reelle udfordringer, som skal imødegås:

  • Over 20% af de adspurgte (410) har oplevet krænkende adfærd
  • 30,12% af dem opfattede den krænkende adfærd som sexchikane
  • 61,45% procent af dem opgav, at de krænkende hændelser skete i relationen elev til elev.
  • 15,82% har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser i form af fysisk berøring, såsom klap i bagdel eller hånd på låret.

I efteråret 2020 blev der på baggrund af Sofie Lindes optræden til Zulu Comedy Galla atter sat fokus på seksuelle krænkelser af elever i branchen, blandt andet i Go’ Morgen Danmark, Fagbladet3F  og i Information.

Medieomtalerne viser et behov for, at der sættes målrettet ind med handlinger og aktiviteter, der kan være med til at skabe nye og bedre forhold både på skolen og ude i samfundet. Skolen vurderer, at vi har brug for både mere klare procedurer og mere dialog for at komme videre. Vi har derfor besluttet at formulere retningslinjer og intensivere vores indsatser.

Rettigheder og klagemuligheder

Direktionen har besluttet at styrke og klargøre mulighederne for at henvende sig vedrørende chikane og krænkende adfærd på skolen. Det er ledelsens ansvar at medvirke til at skabe både forandringer og en konsekvent håndtering i forhold til både chikane og krænkelser, uanset om det er på baggrund af køn, kønsidentitet, seksualitet eller etnicitet.

1. Elevrettigheder og klagemuligheder

Skolen har nedfældet de procedurer, vi følger, når og hvis en elev eller medarbejder udsættes for krækende adfærd.  Som det fremgår vil skolens ledelse altid i sidste ende have ansvaret for at alle henvendelser bliver taget alvorligt.

2. Elevombud

Som noget nyt har skolen netop ansat et elevombud, der har til opgave at varetage elevernes interesser. Og som alle elever kan komme til med spørgsmål eller sager, de har brug for hjælp til, når det angår deres rettigheder eller problemer på og med skolen.

Elevombuddet kan kontaktes på elevombud@hrs.dk

3. Direktøren har åbent kontor hver tirsdag kl. 14:30-16.

Foranlediget af et af skolens elevstormøder, hvor flere efterlyste, at direktøren, Anne-Birgitte Agger, (Gigger) ikke altid var til at få fat i, vil hun i den kommende tid have åbenkontortid.

Du er altid velkommen til bare at komme forbi hos skolens direktør. Du kan komme uanmeldt forbi eller bestille tid. Send Gigger en mail på gigger@hrs.dk

4. Kontakt HR

Send din klage til HR på mail bha@hrs.dk – skolens HR er ikke kun personalets sted men også elevernes. Se i øvrigt procedurer for klager.

Initiativer

1. Første mentornetværk er for kvindelige elever

I foråret 2020 samledes en række kvindelige kokke, køkkenchefer og indehavere om at skabe et mentornetværk for skolens kvindelige elever. Netværket er en del af FREJA-initiativet, der er en samling af kvinder i branchen stiftet i sommeren 2018.

Netværket vil med mentorordningen være med til at sikre flere kvinder i kokkefaget (i dag er kun 25 % af skolens kokkeelever kvinder – og de er ca. 10 % ude i branchen).

Mentornetværket er frivilligt, og kvinderne tilbyder sig som mentorer for skolens elever. At få en mentor er at have en livline, både når det gælder karriere, udfordringer og f.eks. adfærden på arbejdspladsen.

Du kan få en mentor ved at henvende dig til Trine Hahnemann, th@hahnemannprojects.com.

2. Elevstormøder og debatter i klasserne

Spørgsmålet om sexisme, racisme, homofobi mv. vil løbende være et tema på skolens elevstormøder. Og der vil være et tema om dette emne på stormødet i 4. kvartal 2020.

Alle klasser tilbydes oplæg og dialog i klasserne i perioden frem til jul 2020. Her vil dialogen fra stormøderne udmøntes i en mere nær dialog i klasserne.

3. Årlig undersøgelse på skolen

Hvert år i januar gennemføres en undersøgelse blandt skolens elever. Og denne behandles både i skolens ledelse, elevråd/Elev Advisory Board, lærersamlinger og SU. Skolens seneste undersøgelse finder du her.

4. Intern kommunikationskampagne

For at skabe opmærksomhed om udfordringer med chikane og krænkende adfærd, vil vi løbende kommunikere retningslinjer, klagemuligheder og andre initiativer på skolens interne platforme, bl.a. på medarbejdernes intranet, på skolens Facebookgruppe for elever samt Uddata+ i form af videoer, grafik, små historier og afstemninger.

Har du ideer eller historier kontakt kommunikationschef Marianne Søndergaard, mas@hrs.dk

 5. Projekt der skal udvikle nye undervisningsmanualer for faget arbejdsmiljø

Som en del af undervisningen på skolens forskellige undervisningsforløb vil vi sikre at faget arbejdsmiljø også kommer til at omhandle både omgangsformen og evt. krænkelser i branchen.

Lærerne har samlet en arbejdsgruppe der kommer med et nyt grundlag for denne undervisning.