LÆR AT PLANLÆGGE, FORMIDLE OG ARBEJDE MED DET GRØNNE KØKKEN

Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener

OBS: Kurset varer 4 dage - 2 AMU-dage og 2 IDV-dage. Ved tilmelding bliver du både tilmeldt AMU- og IDV-dage.
Første kursusdag er 29. oktober. Se alle datoer længere nede på siden.


Vil du have viden og værktøjer til at lave sund og klimavenlig mad, som samtidig er fuld af madglæde, dybde og velsmag? Og vil du lære at sprede budskabet om en grønnere linje på en positiv måde, der motiverer både kolleger i køkkenet og spisende gæster til at prøve nye ting og spise mere plantebaseret?

Så er kurset her noget for dig - og måske også dine kolleger.

Efteruddannelse i sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener henvender sig til både madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring professionelle køkkener. Her lærer du både at planlægge og tilberede velsmagende, klimavenlige og sunde måltider med jeres specifikke målgrupper for øje.

Kurset kombinerer teoretisk læring om bl.a. bæredygtighed, sensorik og forbrugeradfærd med praktisk læring i køkkenet, hvor der især er fokus på bælgfrugter og grøntsager.

Kurset udbydes af Hotel- og Restaurantskolen i samarbejde med Ernæring og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionsskole. Bemærk, at der vil være kursusdage begge steder.

VARIGHED OG Pris

2x AMU-dage: 416 kr. inkl. moms
2x IDV-dage: 3000 kr. inkl. moms
Total pris: 3416 kr. inkl. moms

Ved tilmelding her på siden tilmeldes du både AMU- og IDV-dagene. Du får også faktura på både AMU og IDV-dagene efter tilmelding til kurset.

Målgruppe

Madprofessionelle og beslutningstagere som arbejder med planlægning og fremstilling af måltider til restauranter, kantiner, catering og offentlig bespisning.

Kursusbevis

Uddannelsen afsluttes med en prøve, og deltagere får et kursusbevis.

Gå til tilmelding

Kom i gang

AMU-kode
20799
Tilmeldingsfrist
30-10-2024
Startdato
30-10-2024
Slutdato
31-10-2024
Lokation
Valby
Varighed
2 dage
Pris
DKK 416,00
Ledige pladser
14

På kurset lærer du bl.a. at:

 • Udvikle og planlægge retter og menuer med en grønnere måltidsstrategi for øje
 • Identificere de sensoriske indtryk og smage, der gerne skal være til stede i et indbydende måltid
 • Forstå forbrugeradfærd og bruge nudging til at understøtte jeres strategi over for jeres målgrupper
 • Formidle en grønnere måltidsstrategi internt i køkkenet og motivere personale til forandring
 • Forstå klimaaftrykket bag den mad, vi spiser samt hvorfor og hvordan man lægger en grønnere linje i køkkenet
 • Kommunikere en grønnere måltidsstrategi inkluderende og positivt til gæster, borgere og kunder
 • Gå i køkkenet og lave sunde, klimavenlige og velsmagende måltider med fokus på grøntsager og bælgfrugter

Kursusoversigt

Her kan du se nærmere på, hvad I kommer til at lave og lære på de fire kursusdage:

29. okt. - Dag 1 (IDV): Måltidsstrategier med fokus på sund og klimavenlig mad

Formål:
Formålet med kursets første dag er at bidrage til deltagerne baggrundsviden om sund og klimavenlig mad gennem en indføring i emnerne klimapolitik og -baggrundsviden, fødevarernes klimaaftryk, trends og tendenser, Flavour og sensorik i det grønne køkken, de officielle kostråd og ernæringshensyn ved en planterig kost.

Dagen afrundes med kursets første workshop om mad- og måltidsstrategier, hvor kursisterne skal udarbejde en (overordnet) mad- og måltidsstrategi og identificere muligheder og barrierer, der inddrager baggrundsviden om sund og klimavenlig mad samt deltagernes erfaringer.

Læringsmål:
Deltagerne har fået indsigt i, hvorfor vi både skal spise sund og klimavenligt. Derudover har de fået værktøjer til, hvordan den viden kan udfolde sig i deres egen mad- og måltidsstrategi.

30. okt. - Dag 2 (AMU): Praktisk arbejde med smag og konsistens i det klimavenlige køkken

Formål:
Formålet med dag 2 er at have smag og konsistens i centrum i det sunde og klimavenlige køkken. Dagen vil både byde på praktisk arbejde med grøntsager i køkkenet, smagstest og en fortsættelse af den teoretisk indføring i smagens univers fra dag 1. Dagen har fokus på at omsætte en del af dags 1 teori til praksis.

Læringsmål:
Deltagerne har fået mulighed for at arbejde med smag ud fra et specifikt kostråd – både i praksis og i teori. De får mulighed for at omsætte teori fra både dag 1 og 2 til praksis.

31. okt. - Dag 3 (AMU): Forbrugeradfærd, kommunikation og kostråd i praksis

Formål:
Formål med dag 3 er dels, at deltagerne får arbejdet med et kostråd i praksis i køkkenet (SPIS MINDRE KØD – VÆLG BÆLGFRUGTER OG FISK (fisk som råvare er som udgangspunkt ikke en del af kurset). Herudover et det formålet, at give deltagerne en basal forståelse for hvilken rolle forbrugeradfærd, nudging og kommunikation spiller for at omstille køkkenet til mere sund og klimavenlig mad.

Læringsmål:
Deltagerne arbejder med og har fået kendskab til, hvordan bælgfrugter, herunder de danske, kan indgå som en smagfuld og sund og klimavenlig råvare i køkkenet. Herudover har deltagerne fået indsigt i betydningen af forståelsen for forbrugeradfærd, nudging og kommunikation ift. at omstille køkkenet til mere sund og klimavenlig mad.

01. nov. - Dag 4 (IDV): Kostråd om bælgfrugter - hvordan når man op på 100 gram om dagen?

Formål:
Det overordnet formål med dag 4 er at blive konkrete ift. kostrådsanbefalingen om 100 gram bælgfrugter om dagen – hvordan kan det mål folde sig ud i køkkenet? Dagen afrundes med en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at omsætte teori og praksis fra hele kurset til en konkret handleplan for mere sund og klimavenlig mad i køkkenet.

Læringsmål:
Deltagerne får en forståelse hvordan man smagfuldt kan inkludere 100 gram bælgfrugter i løbet af dagens måltider. Deltagerne arbejder med at omsætte læring og værktøjer fra kurset til en konkret handlingsplan for mere sund og klimavenlig mad i deres eget køkken.

Nyttig viden om AMU-kurser

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med gode muligheder for opkvalificering.

Efteruddannelse styrker både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvem er AMU-kurser for?

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’, og retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i private og offentlige virksomheder såvel som ledige og selvstændige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal være så gode, at de kan følge undervisningen på dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus på www.voksenuddannelse.dk Du logger på med en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles på medarbejdersignatur.dk.

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en “kvittering” - gem den.

OBS: Husk tildeling af rettighederne ‘Ret til at administrere VEU kurser’ og ‘Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud’.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger før kursusstart.

Forløb

Medmindre andet er angivet, er undervisningen på vores dagkurser mellem klokken 08:20 - 15:44.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Kursusbevis

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en prøve den sidste dag, på alle AMU-kurser. Nogle har skriftlige prøver, andre har ikke.

Der kan kun udstedes AMU-bevis til en deltager, der har bestået prøven. Hvis deltageren ikke består prøven, har deltageren ret til en omprøve.

Klager over forhold ved prøver skal indgives skriftligt og være begrundet, senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.

For ledige

Er du ledig og vil deltage på et AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:
Har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via mail til kursus@hrs.dk.

Her skal du oplyse, hvilke kurser du ønsker at deltage i samt personlige oplysninger. Vi fremsender de relevante blanketter til dig, som skal godkendes af henholdsvis din a-kasse og dit jobcenter, og jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Er du kontanthjælpsmodtager eller på revalidering, skal du via kommunen/jobcentret have lavet en uddannelsesplan og godkendt kurserne, du ønsker at deltage i.
Kommunen/jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Du er ikke optaget på kurset, før skolen har modtaget det godkendte betalingstilsagn fra jobcentret.

Pris

For beskæftigede er deltagerbetalingen fastsat i Undervisningsministeriets takstkatalog. Beløbet for 2024 ligger på 208 kr. pr. dag afhængig af kursustype.

Er du i tvivl om noget ift. priser, er du velkommen til at kontakte skolens kursusafdeling for mere info.

Pris for deltagere med videregående uddannelse

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.

Tillægspris

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.voksenuddannelse.dk.

Pris ved udeblivelse

Ved udeblivelse på første kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage før første kursusdag, må skolen opkræve en afgift.

Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

Godtgørelse og tilskud

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. Du kan se de aktuelle dagpengesatser på bl.a. 3F's hjemmeside.

På www.voksenuddannelse.dk kan virksomheden søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er også muligt at søge befordringstilskud i den samme ansøgningsblanket. Få intro til VEU-godtgørelse på uddannelsesguiden.dk eller på veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Beskæftigede lønmodtagere.
– Selvstændige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Personer i skånejob med løntilskud.
– Personer under uddannelse eller i praktik.
– Kontanthjælpsmodtagere/personer under revalidering.
– Personer med en videregående uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilskud fra kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der søger om tilskuddet. Der kan søges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler og støttemuligheder

Har du udfordringer med at læse og skrive, eller har du på anden vis brug for særlige hjælpemidler eller støtte for at kunne gennemføre et AMU-kursus? Så skriv til studievejledning@hrs.dk så snart, du har tilmeldt dig kurset. Derefter tager vores Studievejledning kontakt til dig hurtigst muligt.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 550,00.

For at søge om tilskud til kost og logi, skal du gå ind på SDBF's hjemmeside www.sdbf.dk og vælge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logge ind med eget NEM-id, og herfra følge vejledningen, for at udfylde den elektroniske blanket.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedhæftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og købssted skal fremgå. Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Uniformer

Når du som kursist har undervisning i køkkener, skal du have en uniform på, som er godkendt til køkkenarbejde.

Du har valget mellem at medbringe din egen uniform eller låne en af skolen.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

 • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere. 
 • Spisehuset, hvor kantinen serverer grøn bistromad til hverdagspriser.  
 • Kaffebaren, hvor du kan købe sandwiches, kaffe, salater og frugt. 
 • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan være alt fra tacos, sushi, brød, is og kage. 
 • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkværnet barista-kaffe til SU-venlige priser. 

Læs om vores spisesteder

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har røgfri skoletid for alle, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursusafdeling:

Anna Fie Bak Johansson
Kursusadministrator

Anna Fie Bak Johansson

M: fbj@hrs.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til konkrete kurser, fx om tilmelding, afmelding, holdstørrelser, ventelister el. lignende.

Marie Haahr Jensen
Faglig teamleder

Marie Haahr Jensen

M: mhj@hrs.dk T: 26708200

Kontakt mig, hvis du har ønsker til nye kurser og samarbejder, skræddersyede kurser til virksomheder og kommuner eller lignende.

Lene Vietz
Projekt- og kursuskonsulent

Lene Vietz

M: lmv@hrs.dk T: 22464613

Kontakt mig med generelle spørgsmål til kurser og efteruddannelse inden for AMU og IDV samt teambuilding, udlejning og events.

;

Kom i gang

AMU-kode
20799
Tilmeldingsfrist
30-10-2024
Startdato
30-10-2024
Slutdato
31-10-2024
Lokation
Valby
Varighed
2 dage
Pris
DKK 416,00
Ledige pladser
14