Green Chef handler om grøn mad, klima, sundhed og bæredygtighed.

Green Chef

Top din elevs uddannelse med en grøn erhvervsrettet påbygning

Opgradér din elevs grønne viden

Synes du, at der er for lidt grønt i gastronomuddannelsen? Og ønsker du at ruste din gastronomelev til bedre at kunne arbejde med bæredygtighed i køkkenet – og ikke mindst med klimavenlige- og ernæringsrigtige alternativer til kød?

Så kan din elev nu toppe sin uddannelse med vores dugfriske, grønne forløb med fokus på bæredygtig og klimavenlig mad til vegetarer og veganere – Green Chef.

For at kunne deltage i forløbet skal din elev som minimum have bestået 1. hovedforløb på gastronomuddannelsen.

Undervisningen varetages på et højt niveau af skolens egne faglærere og gæsteundervisere fra branchen, der fører eleven rutineret og avanceret ind i den grønne verden. Der veksles mellem teori, praktiske aktiviteter i køkkenet og ekskursioner.

Arbejdsformen vil skifte mellem oplæg, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, hjemmearbejde og en afsluttende case opgave.

Tilmeld din elev

Det lærer eleven

  • At udvikle og fremstille velsmagende mad som tager hensyn til sæson, miljø og klimabelastning – og sensorikken.
  • At finde vej igennem mærkningsregler, der giver oplysninger om en fødevares bæredygtighed.
  • At vurdere forskellen mellem økologiske råvarer og konventionelt dyrkede råvarer.
  • At udvælge og anvende råvarer med kreativitet for at sikre en bæredygtig produktion.
  • At udvikle økonomisk bæredygtige koncepter for bæredygtig mad til forskellige potentielle kundegrupper.
  • At planlægge og fremstille mad til vegetarer og veganere, der lever op til anbefalingen for normalkost.

Praktisk info

Tid

Forløbet holdes over to sammenhængende uger. De to uger kan tages hver for sig, men for at få Green Chef-beviset skal eleven tage begge uger.

Første uge er temaet “Det bæredygtige køkken”. Anden uge er temaet “Mad til vegetarer og veganere”

Pris

Det er gratis at deltage i forløbet. Du og din elev skal aftale, om eleven skal have løn i de to uger, forløbet finder sted. Din virksomhed kan modtage lønrefusion fra AUB.

For at få lønrefusion, skal du og din elev udfylde et tillæg til elevens uddannelsesaftale. Skolen kan hjælpe jer, hvis I har spørgsmål til det

Tilmelding

Det er dig som arbejdsgiver, der tilmelder din elev. Tilmeldingen er først endelig, når skolen modtager et tillæg til kontrakt fra dig.

Vi forbeholder os ret til at aflyse holdet ved for få tilmeldte elever.

Tilmeld din elev her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til selve forløbet, kan du kontakte afdelingsleder Søren Engel på sen@hrs.dk

Har du spørgsmål til tilmelding eller tillæg til kontrakt, kan du kontakte Charlotte Nielsen på cni@hrs.dk

Søren Haugaard Engel

Spørgsmål til Green Chef? Kontakt mig gerne.

Afdelingsleder

Søren Haugaard Engel