Jeg har en elev

Hold dig orienteret om næste skoleforløb og andet vedrørende din elev

Hold dig orienteret

Her på siden kan du orientere dig om, hvornår din elev skal på skole igen, om svendeafslutning, fagprøver, tilskud og ferie.

Opstartsdatoer - hovedforløb

Du kan her få et overblik over de kommende skoleperioder for vores EUD- og EUX-elever.

Ferie

Elevens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten. Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

Læs mere om ferie og regler

Refusion under skoleophold

Du får automatisk refunderet lønnen, når eleven er på skolen. 

Læs mere om refusion

Også i 2021 vil virksomheder med elever og lærlinge modtage ekstra økonomisk tilskud. Virksomheder kan se frem til at få den normale lønrefusionssats plus 7 procent.

Læs mere på AUB's hjemmeside.

Løn og arbejdsvilkår

Elevernes løn og ansættelsesvilkår bestemmes ud fra overenskomster, forhandlet mellem enten KL/Danske Regioner/Staten og Kost & Ernæringsforbundet eller Horesta og 3F.

Du kan finde relevante overenskomster herunder:

  • Ernæringsassistent: Overenskomsten mellem KL/Danske Regioner/Staten og Kost & Ernæringsforbundet samt oplysninger om løn og ansættelse hos private finder du på www.kost.dk.
  • Kok, tjener, receptionist, cater, smørrebrødsjomfru og gastronomassistent: overenskomst mellem Horesta og 3F finder du ved at klikke her.

Løntilskud

Hvis du ansætter en elev, der pludselig står uden praktikaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Læs mere om regler for løntilskud

Har din elev brug for støtte?

Hvem kan få støtte?

Du har som praktikplads mulighed for en støtteordning, hvis din elev har en dokumenteret funktionsnedsættelse som fx angst, ADHD eller autisme, der giver særlige udfordringer i forhold til at gennemføre arbejdsdagen. Dokumentationen kan være i form at lægeattest eller en attest fra en psykiater eller psykolog. 

Hvad kan støtten bidrage til?

Støtten kan være at hjælpe eleven med overblik, struktur, lidt ekstra forklaring af opgaver og daglig
planlægning.

Hvordan får eleven en ordning?

Støttetimer gives igennem firmaet DUOS. Men ordningen skal sættes i gang på Hotel- og Restaurantskolen
ved at kontakte skolens SPS-koordinator. Ordningen skal ansøges og godkendes af uddannelsesstyrelsen.
Det sørger Hotel- og Restaurantskolen for, men det betyder også, at der en behandlingstid på at få en
støtteordning. Når ordningen er godkendt, vil eleven blive informeret om dette i sin e-Boks.

Hvordan er økonomien skruet sammen?

Når ordningen sættes i gang, skal der ansættes en person fra praktikpladsen. Det er ikke nødvendigvis den,
der i dagligdagen hjælper eleven, der skal stå som ansat i DUOS. Den valgte person fra arbejdspladsen bliver oprettet med en profil hos DUOS og kommer til at stå som ansat for støttemodtager i praktikperioden.

Pengene går i reglen til virksomheden som kompensation for, at en medarbejder bruger ekstra ressourcer på eleven. Aflønning sker efter gældende overenskomst med FOA. Det er ca. 125 kr. i timen. Eleven kan bevilliges op til 5 støttetimer pr. uge.

Kontakt

Kontakt DUOS for spørgsmål om ansættelse og udbetaling på telefon: 3634 7900 eller mail: sps@duos.dk

Kontakt specialpædagogisk støtte (SPS) koordinator Lars Bjørn Kristensen fra Hotel- og Restaurantskolen
for spørgsmål om støttemulighederne for din elev eller for at få startet en støtteordning på din
arbejdsplads på telefon: 2071 2896 eller mail: lbk@hrs.dk

Studieplaner

Beskrivelser af læringsaktiviteter kan ses på www.elevplan.dk

Brug for hjælp?

Andreas Buchave Jensen
Afdelingsleder

Andreas Buchave Jensen

M: abj@hrs.dk T: 28960830

Hvis du har ernæringsassistent- eller bager/konditorelever og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Susanne Mortensen
Afdelingsleder

Susanne Mortensen

M: sm@hrs.dk T: 22818722

Hvis du har receptionist- eller tjenerelever og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Søren Haugaard Engel
Afdelingsleder

Søren Haugaard Engel

M: sen@hrs.dk T: 21342002

Hvis du har kokke- eller smørrebrød/cater-elever og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Christian Dines Miemietz
Studieleder, EUX

Christian Dines Miemietz

M: cdm@hrs.dk T: 25142093

Hvis du har elever fra vores EUX-uddannelser og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Mikkeline Jensen
Praktikpladskonsulent

Mikkeline Jensen

M: mj@hrs.dk T: 3153 3651

Kira Gall Henriksen
Praktikpladskonsulent

Kira Gall Henriksen

M: kgh@hrs.dk T: 3122 7454

Anne Marie Brinkler
International koordinator

Anne Marie Brinkler

M: amb@hrs.dk T: 2550 3656

Frederik Hvidt
Praktikpladskonsulent

Frederik Hvidt

M: fhv@hrs.dk T: 2091 1070