Jeg har en elev

Hold dig orienteret om næste skoleforløb og andet vedrørende din elev

Hold dig orienteret

Her på siden kan du orientere dig om skoleophold, svendeprøver, fagprøver, tilskud og ferie.

Opstartsdatoer - hovedforløb

Du kan her få et overblik over de kommende skoleperioder for vores EUD- og EUX-elever.

Opstartsdatoer på hovedforløb for EUX-elever

Fra den 1. januar 2024 får vi to optag på EUX-hovedforløbet.

Det betyder for dig som mester, at det bliver mere fleksibelt, hvornår din elev skal på skole. Indtil nu har du kun kunne vælge forårssemesteret - altså fra januar til juni, men nu er det også muligt at sende din elev på skole august til januar. Det gælder dog kun for elever, der endnu ikke er startet på hovedforløbet.

Med den større fleksibilitet vil det måske også give mening for dig at have to (eller flere) EUX-elever, som går forskudt på skole, således at du aldrig helt skal undvære at have en elev på din arbejdsplads.

  • I 2024 gælder dette for 1. hovedforløb
  • I 2025 for 1. og 2. hovedforløb
  • I 2026 for 1., 2. og 3. hovedforløb
  • I 2027 bliver det første 4. hovedforløb indkaldt i løbet af foråret   afhængig af kontraktens udløb.
  • 4. hovedforløb kommer til at foregå samtidigt for alle uanset om man har valgt et forårs- eller efterårs-forløb.

Ved spørgsmål kan du kontakte Kristine Lytje, leder for EUX på kly@hrs.dk eller 20960169.

Lokale undervisningsplaner

Hvis I vil vide mere om jeres elevers skoleperioder, kan I altid kigge på de lokale undervisningsplaner for skolens forskellige forløb. Der ligger også videoer, hvor I kan høre, hvad der laves og fokuseres på i forløbene.

Find siden med lokale undervisningsplaner her

Ferie

Elevens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten. Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

Læs mere om ferie og regler

Refusion under skoleophold

Der er eventuelt mulighed for løntilskud, når du har en elev, eller overtager en elev, som uforskyldt har mistet sin tidligere uddannelsesaftale.

Læs mere på AUB's hjemmeside.

Løn og arbejdsvilkår

Elevernes løn og ansættelsesvilkår bestemmes ud fra overenskomster, forhandlet mellem enten KL/Danske Regioner/Staten og Kost & Ernæringsforbundet eller Horesta og 3F.

Du kan finde relevante overenskomster herunder:

  • Ernæringsassistent: Overenskomsten mellem KL/Danske Regioner/Staten og Kost & Ernæringsforbundet samt oplysninger om løn og ansættelse hos private finder du på www.kost.dk.
  • Kok, tjener, receptionist, cater, smørrebrødsjomfru og gastronomassistent: overenskomst mellem Horesta og 3F finder du ved at klikke her.

Løntilskud

Hvis du ansætter en elev, der pludselig står uden praktikaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Læs mere om regler for løntilskud

Oplæringserklæring med app'en Min Læreplads

App’en Min Læreplads gør det nemt at udfylde jeres elevs oplæringserklæring.

Oplæringserklæringen skal udfyldes i dialog med jeres elev og indsendes app'en. Jeres elev skal oprette en bruger og derefter invitere den oplæringsansvarlige til at udfylde oplæringserklæringen.

Find mere info på Uddannelsessekrætariatets hjemmeside, og har du spørgsmål, så ræk ud til os på hf@hrs.dk.

Har I ikke mulighed for at benytte app’en Min Læreplads, kan erklæringerne også findes her.

Har din elev brug for støtte?

Hvem kan få støtte?

Du har som praktikplads mulighed for en støtteordning, hvis din elev har en dokumenteret funktionsnedsættelse som fx angst, ADHD eller autisme, der giver særlige udfordringer i forhold til at gennemføre arbejdsdagen. Dokumentationen kan være i form at lægeattest eller en attest fra en psykiater eller psykolog. 

Hvad kan støtten bidrage til?

Støtten kan være at hjælpe eleven med overblik, struktur, lidt ekstra forklaring af opgaver og daglig
planlægning.

Hvordan får eleven en ordning?

Støttetimer gives igennem firmaet DUOS. Men ordningen skal sættes i gang på Hotel- og Restaurantskolen
ved at kontakte skolens SPS-koordinator. Ordningen skal ansøges og godkendes af uddannelsesstyrelsen.
Det sørger Hotel- og Restaurantskolen for, men det betyder også, at der en behandlingstid på at få en
støtteordning. Når ordningen er godkendt, vil eleven blive informeret om dette i sin e-Boks.

Hvordan er økonomien skruet sammen?

Når ordningen sættes i gang, skal der ansættes en person fra praktikpladsen. Det er ikke nødvendigvis den,
der i dagligdagen hjælper eleven, der skal stå som ansat i DUOS. Den valgte person fra arbejdspladsen bliver oprettet med en profil hos DUOS og kommer til at stå som ansat for støttemodtager i praktikperioden.

Pengene går i reglen til virksomheden som kompensation for, at en medarbejder bruger ekstra ressourcer på eleven. Aflønning sker efter gældende overenskomst med FOA. Det er ca. 125 kr. i timen. Eleven kan bevilliges op til 5 støttetimer pr. uge.

Kontakt

Kontakt DUOS for spørgsmål om ansættelse og udbetaling på telefon: 3634 7900 eller mail: sps@duos.dk

Kontakt specialpædagogisk støtte (SPS) på mail: sps@hrs.dk

Find løbende info om din elev på Lærepladsen.dk

lærepladsen.dk kan du logge ind med virksomhedens medarbejder NemID og finde al relevant information omkring din elev.

For eksempel hvornår eleven skal på næste skoleperiode, fravær mv.

Brug for hjælp?

Hvis dit spørgsmål drejer sig om uddannelsesaftalen og skoleophold kontakt os på hf@hrs.dk

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

Charlotte Nielsen

M: cni@hrs.dk T: 33862358

Denise Kjær
Administrativ medarbejder

Denise Kjær

M: dbk@hrs.dk T: 33862258

Tea Holmgård Christensen
International koordinator, Læreplads i udlandet

Tea Holmgård Christensen

M: tea@hrs.dk T: 4156 6336