Løn, ferie og refusion

Løn efter overenskomst

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche, også når hun/han er på skole.

For kokke, tjener, receptionist, smørrebrød/catere er overenskomsten forhandlet mellem Horesta og 3F.

For ernæringsassistentelever er overenskomsten forhandlet mellem KL/Danske Regioner/Staten og Kost & Ernæringsforbundet.

Refusion under skoleophold

Du får automatisk refunderet lønnen, når eleven er på skole.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) får som hovedregel besked direkte fra erhvervsskolen, så du behøver ikke at gøre noget for at få refusionen.

Satser for lønrefusion i 2021 pr. skoleuge:

 1. års elever 2.890 kr.
 2. års elever 3.010 kr.
 3. års elever 3.580 kr.
 4. års elever 4.140 kr.

    Voksenelever 5.300 kr.

Se aktuelle satser for lønrefusion på virk.dk

Betalt ferie

Elevens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten.

Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

 • Hvis eleven ansættes mellem 2. september og 31. oktober:
  Din elev har ret til betalt ferie i 25 dage indtil 30. august året efter.
 • Hvis eleven ansættes mellem 1. november og 30. juni:
  Din elev har ret til betalt ferie i 15 dage i perioden 1. maj til 30. september.
 • Hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april fx i forbindelse med jul eller påske, har din elev ret til op til 5 dages betalt tillægsferie i lukkeperioden.
 • Holder I ikke ferielukket, skal eleven selv betale sin ferie. 

Løntilskud når du overtager en elev

Elever kan være uheldige og miste deres praktikplads.

Hvis du ansætter en elev, der pludselig står uden praktikaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Som arbejdsgiver kan du få tilskud i 360 dage efter startdatoen for uddannelsesaftalen.

Satser for løntilskud i 2021 pr. praktikuge:

 1. års elev 1.620 kr.
 2. års elev 1.690 kr.
 3. års elev 2.000 kr.
 4. års elev 2.320 kr.

  Voksenelever 2.970 kr.  – dog ikke for elever med løntilskud fra Jobcenter.

Vær opmærksom på, at der først kan søges tilskud 360 dage efter, at den oprindelige uddannelsesaftale er startet.

Der kan søges om tilskuddet for hver måned, eleven er i praktik i din virksomhed. Perioden, du søger for, skal være udløbet. Skoleperioder er ikke omfattet ordningen. I skoleperioder får din virksomhed almindelig lønrefusion og evt. befordringsgodtgørelse.

Forhøjet lønrefusion fortsætter i 2021

Også i 2021 vil virksomheder med elever og lærlinge modtage ekstra økonomisk tilskud. Virksomheder kan se frem til at få den normale lønrefusionssats plus 7 procent.

Læs mere på AUB's hjemmeside.