Gulerødder og løg er en del af Food Coordinator-uddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen .

Food Coordinator-uddannelsen

En uddannelse med fokus på ressourceudnyttelse og reduktion af madspild

Food Coordinator

Vejen til at sikre bæredygtige indkøb, systematisk planlægning og god råvareudnyttelse med respekt for miljø, dyr og mennesker.

Kloden står på en brændende platform! En tredjedel af de fødevarer der produceres i dag går til spilde. Klima er på alles læber, og det er vigtigt, at virksomhederne er med til at løfte opgaven.

På Hotel- og Restaurantskolen i Valby har vi gennem flere år haft succes med efteruddannelsen, Food Coordinator.

Uddannelsen er dynamisk og har igennem tiden udviklet sig i takt med FN´s verdensmåls tilblivelse. Omdrejningspunktet for de fem modulers uddannelse er ikke alene med fokus på udnyttelse af hele råvaren, for at kunne reducere spildet.

Uddannelsen vægter i lig høj grad tidens trend med cirkulær økonomi via affaldssortering, økologiens rivende udvikling og kommunikation, som middel og mål for at nå ledelsen, medarbejderne og kunderne i en givet omstillingsperiode.

På Food Coordinator-uddannelsen får deltagerne overblik over miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske problemstillinger, der er forbundet med madspild på lokalt og globalt niveau.

Yderligere får deltagerne indblik i hvilke potentialer, der kan ligger i forandring af arbejdsgange, rutiner og metoder i køkkenet.

Gå til tilmelding

Praktisk info

Uddannelsen afholdes over 12 dage inkl. afsluttende workshop, og den er delt på 5 moduler spredt over et halvt år, så du kan passe dit job ved siden af.

Uddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser samt tre ekstra dage med fuld egenbetaling. På den måde sikre vi deltagerne får den nyeste viden, og de dygtigste fagfolk inden for dette felt.

Uddannelsesforløbet varierer mellem teoretiske og praktiske aktiviteter. Kursisterne får løbende information om mødetidspunkter, lokaler samt brug af arbejdstøj. På det første modul skal kursisterne medbringe arbejdstøj, da undervisningen er delt mellem teori og køkkenpraktiske øvelser.

Hotel-og Restaurantskolen har igennem flere år været den eneste erhvervsskole, der udbyder et uddannelsesforløb med fokus på reduktion af madspild. Uddannelsen foregår på dansk.

Farverige bønner og bælgfrugter er en del af Rethink Food på Hotel- og Restaurantskolen.

Forløb

Food Coordinator uddannelsen består af fire AMU-kurser plus tre IDV-undervisningsdage:

 • Det klimavenlige køkken – 2 dage (49852)
 • Omlægning til økologisk madproduktion – 2 dage (48776)
 • Økologi i den daglige madproduktion – 3 dage (48775)
 • Reduktion af madspild 1 – 2 dage (48800)

Alle AMU-kurser afsluttes løbende med en prøve.

Modul 1 - dato og kursus

Forår 2023: 49852 Det klimavenlige køkken den 03.05. - 04.05. 2023.

Efterår 2023: 49852 Det klimavenlige køkken den 04.10- 05. 10. 2023.

Modul 2 - dato og kursus

Forår 2023: 48776 Omlægning til økologisk madproduktion den 23.05. - 24.05. 2023.

Efterår 2023: 48776 Omlægning til økologisk madproduktion den 24.10. - 25.10. 2023.

Modul 3 - dato og kursus

Forår 2023: 48775 Økologi i den daglige madproduktion den 13.06. - 14.06. 2023.

Efterår 2023: 48775 Økologi i den daglige madproduktion den 14.11. - 15.11. 2023.

Modul 4 - dato og kursus

Forår 2023: 48775 Økologi i den daglige madproduktion den 08.08. 2023

IDV dag - Ekskursion den 09.08. 2023.

Efterår 2023: 48775 Økologi i den daglige madproduktion den 05.12. 2023

IDV dag - Ekskursion den 06.12. 2023.

Modul 5 - dato og kursus

Forår 2023: 48800 Reduktion af madspild 1 den 29.08. - 30.08. 2023

IDV dag - Undervisningsdag den 31.08. 2023 + Eksamensdag den 01.09. 2023

Efterår 2023: 48800 Reduktion af madspild 1 den 09.01. - 10.01. 2024

IDV dag - Undervisningsdag den 11.01. 2024 + Eksamensdag den 12.01. 2024

Krav og tilmelding

Uddannelsen forudsætter, at man har en uddannelse indenfor gastronomi eller ernæring, da kursisterne skal anvende deres erfaring gennem læringsforløbet. Uddannelsen er ligeledes relevant for deltagere både med og uden ledelseserfaring.

Pris og tilskud

Prisen for uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har.

Har du en madfaglig erhvervsuddannelses, som eksempelvis kok, cater, konditor eller ernæringsassistent m.m. er prisen for følgende tre AMU-kurser i alt 1.134,00 kroner samt de tre IDV-dage, der koster 4.500,00 kroner + moms.

Søg tilskud hos Dansk Fødevareakademi

Små- og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark har mulighed for at søge tilskud til kompetenceløft gennem relevante tilskudsprogrammer.

Hvis du vil vide mere om mulighederne, og have hjælp til at søge, kan du kontakte Dansk Fødevareakademi – det er gratis og uforpligtende.

Her er er der mulighed for at søge op til 60% tilskud til kursusgebyret. Behandlingstidens er typisk fire uger.

Hvis du som virksomhed gerne vil kontaktes, kan du udfylde denne formular, og så ringes du op af Dansk Fødevareakademi, som hjælper dig videre.

Er arbejdsgiver omfattet af overenskomst, så kan du søge tilskud her:
For at kunne søge om tilskud fra Kompetencefonde, skal man som arbejdsgiver være omfattet af en overenskomst. Du kan læse mere om mulighederne her.

AMU-kurserne

Food Coordinator uddannelsen består af fire AMU-kurser plus tre ekstra dage:

 • Det klimavenlige køkken – 2 dage (49852)
 • Omlægning til økologisk madproduktion – 2 dage (48776)
 • Økologi i den daglige madproduktion – 3 dage (48775)
 • Reduktion af madspild 1 – 2 dage (48800)

Alle AMU-kurser afsluttes løbende med en prøve.

Godtgørelse

Til AMU-kurser kan virksomheden søge VEU-godtgørelse.

Har du derimod en mellemlang videregående uddannelse som eks. professionsbachelor er prisen for de fire AMU-kurser 6.392,45 kroner.

Fuldførelse

Såfremt man ønsker at erhverve sig et diplom som Food Coordinator, kræves det, at man deltager i hele forløbet.

Fra 2020 skal alle AMU-kurser afsluttes med en prøve. Efter endt uddannelse modtager du et kursusbevis for de beståede AMU-kurser. Derudover modtager du et samlet diplom for Food coordinator-uddannelsen.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursusafdeling:

Anna Fie Bak Johansson
Kursusadministrator

Anna Fie Bak Johansson

M: fbj@hrs.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til konkrete kurser, fx om tilmelding, afmelding, holdstørrelser, ventelister el. lignende.

Marie Haahr Jensen
Faglig teamleder

Marie Haahr Jensen

M: mhj@hrs.dk T: 26708200

Kontakt mig, hvis du har ønsker til nye kurser og samarbejder, skræddersyede kurser til virksomheder og kommuner eller lignende.

Lene Vietz
Projekt- og kursuskonsulent

Lene Vietz

M: lmv@hrs.dk T: 22464613

Kontakt mig med generelle spørgsmål til kurser og efteruddannelse inden for AMU og IDV samt teambuilding, udlejning og events.

Nyttig viden om kurser

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med gode muligheder for opkvalificering.

Efteruddannelse styrker både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvem er AMU-kurser for?

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’, og retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i private og offentlige virksomheder såvel som ledige og selvstændige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal være så gode, at de kan følge undervisningen på dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus på www.voksenuddannelse.dk Du logger på med en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles på medarbejdersignatur.dk.

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en “kvittering” - gem den.

OBS: Husk tildeling af rettighederne ‘Ret til at administrere VEU kurser’ og ‘Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud’.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger før kursusstart.

Forløb

Medmindre andet er angivet, er undervisningen på vores dagkurser mellem klokken 08:20 - 15:44.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Kursusbevis

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en prøve den sidste dag, på alle AMU-kurser. Nogle har skriftlige prøver, andre har ikke.

Der kan kun udstedes AMU-bevis til en deltager, der har bestået prøven. Hvis deltageren ikke består prøven, har deltageren ret til en omprøve.

Klager over forhold ved prøver skal indgives skriftligt og være begrundet, senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.

Pris

For beskæftigede er deltagerbetalingen fastsat i Undervisningsministeriets takstkatalog. Beløbet for 2022 ligger på 128-165 kr. pr. dag afhængig af kursustype.

Pris for deltagere med videregående uddannelse

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.

Tillægspris

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.efteruddannelse.dk.

Pris ved udeblivelse

Ved udeblivelse på første kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage før første kursusdag, må skolen opkræve en afgift.

Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

Godtgørelse og tilskud

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

På www.efteruddannelse.dk kan virksomheden søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er også muligt at søge befordringstilskud i den samme ansøgningsblanket. Få intro til VEU-godtgørelse på uddannelsesguiden.dk eller på veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Beskæftigede lønmodtagere.
– Selvstændige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Personer i skånejob med løntilskud.
– Personer under uddannelse eller i praktik.
– Kontanthjælpsmodtagere/personer under revalidering.
– Personer med en videregående uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilskud fra kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der søger om tilskuddet. Der kan søges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler til kurser

Hvis en kursist i AMU har brug for særligt udstyr eller særlige hjælpemidler for at kunne gennemføre AMU-uddannelse på lige vilkår med andre kursister, kan SPS-koordinator og læsevejleder Lars Bjørn Kristensen kontaktes på lbk@hrs.dk  – meget gerne samtidig med tilmeldingen til et givent kursus.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 500,00.

For at søge om tilskud til kost og logi, skal du gå ind på SDBF's hjemmeside www.sdbf.dk og vælge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logge ind med eget NEM-id, og herfra følge vejledningen, for at udfylde den elektroniske blanket.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedhæftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og købssted skal fremgå. Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Uniformer

Når du som kursist har undervisning i køkkener, skal du have en uniform på, som er godkendt til køkkenarbejde.

Du har valget mellem at medbringe din egen uniform eller låne en af skolen.

Læs mere om uniformer.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

 • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere. 
 • Spisehuset, hvor kantinen serverer grøn bistromad til hverdagspriser.  
 • Kaffebaren, hvor du kan købe sandwiches, kaffe, salater og frugt. 
 • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan være alt fra tacos, sushi, brød, is og kage. 
 • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkværnet barista-kaffe til SU-venlige priser. 

Læs om vores spisesteder

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har røgfri skoletid for alle, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

;