Rethink Food

Rethink Food

I takt med tilblivelsen af de nye kostråd ”spis mindre kød-vælg bælgfrugter og hold fokus på vores fælles klima”, glæder det os at kunne præsentere den nye uddannelse Rethink Food, hvor kostrådene bliver omsat til jordnær formidling og håndværk.

På kurset folder vi grøntsagerne og bønnerne ud i forskellige teksturer, og i køkkenet tænkes der i et nyt procesflow med fokus på optimering af tid og menu. Vi skal nørde i foodpairing og tænke på tværs af forskellige andre smagsgivere som tang, tempeh, fermentering og krydderier.

Det vigtigste af alt er, at vores kunder/borgere oplever en mæthedsfornemmelse når vi serverer de grønne måltider, det sikre vi ved at inddrage viden om den rigtige ernæringsmæssige sammensætning.

Vi glæder os til sammen at kunne løfte låget for nye og forhenværende kursister, samt stille skarpt på jordnær formidling med mere grønt på tallerkenen.

Gå til tilmelding

Bønner, kikærter og linser er en del af Rethink Food på Hotel- og Restaurantskolen.

Praktisk info

Uddannelsen afholdes over 10 dage inklusiv afsluttende workshop. Den er delt ud over 4 moduler spredt over et halvt år – så du kan passe dit job ved siden af.

Uddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser samt dage med fuld egenbetaling. På den måde sikrer vi, at du får den nyeste viden med hjem, og at du stifter bekendtskab med de dygtigste fagfolk inden for området.

Uddannelsesforløbet varierer mellem teoretiske og praktiske aktiviteter. Deltagerne får løbende information om lokaler, tidspunkter samt brug af arbejdstøj.

På første modul skal kursisterne medbringe arbejdstøj, da undervisningen, ud over at være teoretisk, ligeledes har en praktisk del. Uddannelsen foregår på dansk.

Tilmeld dig Rethink Food

Forløb

Rethink Food strækker sig over tre AMU-kurser:

 • Økologi og bæredygtighed i restaurant – 2 dage (48290)
 • Udvikling af nye retter – 2 dage (48838)
 • Grundlæggende kostberegning – 2 dage (48787)

Alle AMU-kurser afsluttes løbende med en prøve.

Se indholdet af de forskellige moduler

Modul 1 - dato og kursus

 • Ny dato kommer snarest IDV
 • Ny dato kommer snarest Økologi og bæredygtighed i restaurant (AMU 48290) (teori/køkken A006)
 • Ny dato kommer snarest Økologi og bæredygtighed i restaurant (AMU 48290) (teori/køkken A006)

Modul 2 - dato og kursus

 • Ny dato kommer snarest Udvikling af nye retter (AMU 48838) (teori/køkken)
 • Ny dato kommer snarest  Udvikling af nye retter (AMU 48838) (teori/køkken)

Modul 3 - dato og kursus

 • Ny dato kommer snarest Grundlæggende kostberegning (AMU 48787) (Teori)
 • Ny dato kommer snarest Grundlæggende kostberegning (AMU 48787) (teori/køkken)
 • Ny dato kommer snarest IDV (Køkken)

Modul 4 - dato og kursus

 • Ny dato kommer snarest IDV (teori)
 • Ny dato kommer snarest IDV (køkken/teori)

Krav, tilmelding og beviser

Uddannelsen er egnet til fagfolk med kendskab til branchen, gerne med køkkenerfaring, da kursisterne skal anvende deres erfaring gennem læringsforløbet.

Uddannelsen er ligeledes relevant for deltagere både med og uden ledelseserfaring.

Fuldførelse

Såfremt man ønsker at erhverve sig et diplom for Rethink Food, kræves det at man deltager i hele forløbet.

Fra 2020 skal alle AMU-kurser afsluttes med en prøve. Efter endt uddannelse modtager du et kursusbevis for de beståede AMU-kurser. Derudover modtager du et samlet diplom for Rethink Food-uddannelsen.

Pris og tilskud

Prisen for uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har

Har du en faglig erhvervsuddannelse, som eksempelvis kok, cater, konditor eller ernæringsassistent, er prisen for følgende tre AMU-kurser i alt Kr. 756,00. De fire øvrige IDV-dage koster Kr. 6.000,00. Uddannelsen koster i alt eksl. moms Kr. 6.756,00.

Til disse AMU-kurser kan der søges VEU-godtgørelse.

Har du derimod en mellemlang eller videregående uddannelse som eks. Professionsbachelor, er prisen for de tre AMU-kurser i alt Kr. 4.309,50. samt de fire IDV-dage Kr. 6.000,00. Uddannelsen koster i alt eksl. moms Kr. 10.309,50.

Efter endt uddannelse modtager du kursusbeviser for de bestående AMU-kurser, og modtager et samlet diplom for Rethink Food-uddannelsen.

Søg tilskud hos Dansk Fødevareakademi

Små- og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark har mulighed for at søge tilskud til kompetenceløft gennem relevante tilskudsprogrammer.

Hvis du vil vide mere om mulighederne, og have hjælp til at søge, kan du kontakte Dansk Fødevareakademi – det er gratis og uforpligtende.

Her er er der mulighed for at søge op til 60% tilskud til kursusgebyret. Behandlingstidens er typisk fire uger.

Hvis du som virksomhed gerne vil kontaktes, kan du udfylde denne formular, og så ringes du op af Dansk Fødevareakademi, som hjælper dig videre.

Er arbejdsgiver omfattet af overenskomst, så kan du søge tilskud her:
For at kunne søge om tilskud fra Kompetencefonde, skal man som arbejdsgiver være omfattet af en overenskomst. Du kan læse mere om mulighederne her.

Lene Mølhøj Vietz uniform

Spørgsmål til Rethink Food? Kontakt mig gerne.

Projektleder

Lene Mølhøj Vietz

Nyttig viden om kurser

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med gode muligheder for opkvalificering.

Efteruddannelse styrker både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvem er AMU-kurser for?

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’, og retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i private og offentlige virksomheder såvel som ledige og selvstændige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal være så gode, at de kan følge undervisningen på dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus på www.voksenuddannelse.dk Du logger på med en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles på medarbejdersignatur.dk.

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en “kvittering” - gem den.

OBS: Husk tildeling af rettighederne ‘Ret til at administrere VEU kurser’ og ‘Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud’.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger før kursusstart.

Forløb

Medmindre andet er angivet, er undervisningen på vores dagkurser mellem klokken 08:20 - 15:44.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Kursusbevis

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en prøve den sidste dag, på alle AMU-kurser. Nogle har skriftlige prøver, andre har ikke.

Der kan kun udstedes AMU-bevis til en deltager, der har bestået prøven. Hvis deltageren ikke består prøven, har deltageren ret til en omprøve.

Klager over forhold ved prøver skal indgives skriftligt og være begrundet, senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.

For ledige

Er du ledig og vil deltage på et AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:
Har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via mail til kursus@hrs.dk. Her skal du oplyse, hvilke kurser du ønsker at deltage i samt personlige oplysninger. Vi fremsender de relevante blanketter til dig, som skal godkendes af henholdsvis din a-kasse og dit jobcenter, og jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Er du kontanthjælpsmodtager eller på revalidering, skal du via kommunen/jobcentret have lavet en uddannelsesplan og godkendt kurserne, du ønsker at deltage i.
Kommunen/jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Du er ikke optaget på kurset, før skolen har modtaget det godkendte betalingstilsagn fra jobcentret.

Tilmeld dig kursus som ledig.

Pris

For beskæftigede er deltagerbetalingen fastsat i Undervisningsministeriets takstkatalog. Beløbet for 2021 ligger på 126-164 kr. pr. dag afhængig af kursustype.

Pris for deltagere med videregående uddannelse

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.

Pris for ledige

Kommunen/jobcentret betaler ligeledes fuld pris for kurserne.
Du kan se den fulde pris her (eksternt link – søg på skolefaget/fagkode i feltet under AMU).

Tillægspris

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.efteruddannelse.dk.

Pris ved udeblivelse

Ved udeblivelse på første kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage før første kursusdag, må skolen opkræve en afgift.

Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

Godtgørelse og tilskud

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

På www.efteruddannelse.dk kan virksomheden søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er også muligt at søge befordringstilskud i den samme ansøgningsblanket. Få intro til VEU-godtgørelse på uddannelsesguiden.dk eller på veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Beskæftigede lønmodtagere.
– Selvstændige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Personer i skånejob med løntilskud.
– Personer under uddannelse eller i praktik.
– Kontanthjælpsmodtagere/personer under revalidering.
– Personer med en videregående uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilskud fra kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der søger om tilskuddet. Der kan søges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler til kurser

Hvis en kursist i AMU har brug for særligt udstyr eller særlige hjælpemidler for at kunne gennemføre AMU-uddannelse på lige vilkår med andre kursister, kan SPS-koordinator og læsevejleder Lars Bjørn Kristensen kontaktes på lbk@hrs.dk  – meget gerne samtidig med tilmeldingen til et givent kursus.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 500,00.

For at søge om tilskud til kost og logi, skal du gå ind på SDBF's hjemmeside www.sdbf.dk og vælge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logge ind med eget NEM-id, og herfra følge vejledningen, for at udfylde den elektroniske blanket.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedhæftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og købssted skal fremgå. Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Uniformer

Når du som kursist har undervisning i køkkener, skal du have en uniform på, som er godkendt til køkkenarbejde.

Du har valget mellem at medbringe din egen uniform eller låne en af skolen.

Læs mere om uniformer.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

 • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere. 
 • Spisehuset, hvor kantinen serverer grøn bistromad til hverdagspriser.  
 • Kaffebaren, hvor du kan købe sandwiches, kaffe, salater og frugt. 
 • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan være alt fra tacos, sushi, brød, is og kage. 
 • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkværnet barista-kaffe til SU-venlige priser. 

Læs om vores spisesteder

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har røgfri skoletid for alle, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

;