40131 – Vurdering af basale færdigheder

Deltagere i AMU-kurser eller Individuel kompetencevurdering i AMU kan efter ønske få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt vejledning til undervisningsmuligheder heri efter behov.

Målgruppe:

Vurdering af basale færdigheder i AMU er et tilbud til alle, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som deltager i AMU-uddannelser eller Individuel kompetencevurdering i AMU.

Mål:

Mål for vurderingen af basale færdigheder og vejledningen i tilknytning hertil er:

  1. At tilrettelægge og tilpasse den enkeltes AMU-undervisning mhp. at understøtte gennemførelsen og forbedre udbyttet af undervisningen.
  2. At vejlede til undervisning i basale færdigheder enten i AMU eller efter anden lovgivning f.eks. forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning eller dansk som andetsprog, når vurderingen tyder på, at deltageren kan have udbytte heraf.
  3. At vejlede til forløb, der kombinerer AMU med anden undervisning f. eks. FVU, når vurderingen tyder på, ar deltageren kan have udbytte heraf.

Varighed:

Indtil 0,3 dag.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.