40373 – Sidemandsoplæring

Deltageren kan anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation. Deltageren har kendskab til kompetence og indlæringsstil.

Målgruppe:
Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.

Mål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.

Varighed:
2,0 dage.

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.