40533 – Introduktion til et brancheområde F/I

Uddannelsen sigter mod, at deltagerne, der har dansk som andetsprog, bliver introduceret til at arbejde inden for en branche.

De kan varetage enkelte jobfunktioner og har kendskab til det danske arbejdsmarked og f.eks. arbejdspladskultur.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som har eller søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:

Deltagerne kan på et introducerende, eventuelt grundlæggende niveau anvende branchens/jobområdets almindeligt benyttede arbejdsmetoder- og teknikker, materialer, værktøjer, maskiner og udstyr.

Deltagerne kan udføre deres arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav, som er gældende inden for branchen.

Deltagerne opnår bl.a. indsigt i branchens beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, udviklingen i kvalifikationskrav, forskellige typer arbejdspladser, jobfunktioner og måder at organisere arbejdet på. De har desuden fået et grundlag for at kunne tage stilling til eventuel videre uddannelse og jobmuligheder inden for branchen.

Deltagernes flerkulturelle kompetencer i forhold til arbejdslivet styrkes.

Uddannelsen tilpasses den branche, den udbydes i forhold til. Den vil ofte blive kombineret med en af AMU´s uddannelser i dansk som andetsprog.

Varighed:

Maksimal varighed: 40 dage.
Varigheden kan afkortes, hvis det vurderes at deltageren kan nå målene på kortere tid.

Bedømmelse:

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har tilegnet sig uddannelsens mål.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.