40534 – Arbejdsmarked, it og jobsøgning F/I

Efter endt uddannelse har deltagere med dansk som andetsprog en elementær viden om det danske arbejdsmarked.

De kan anvende et eller flere it-brugerprogrammer og kan anvende forskellige jobsøgningsteknikker. Indholdet i uddannelsen tager udgangspunkt i en konkret branche.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder eller søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelse.

Mål:

Deltagerne har efter endt uddannelse forøget deres viden om væsentlige sider af det danske arbejdsliv og arbejdsmarked.

De kan på et basalt niveau anvende et eller flere it-brugerprogrammer til løsning af opgaver inden for det relevante brancheområde. Deltagerne kan vurdere egne kompetencer i forhold til kravene inden for branchen.

De kan tage stilling til relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder i forhold til branchen, og kan selv søge information, bl.a. ved hjælp af internettet.

Deltagerne kan afhængigt af deres danskforudsætninger anvende forskellige jobsøgningsteknikker.

Endelig kan deltagerne drage sammenligninger mellem Danmark og deres hjemlande og bearbejde egen situation i forhold til de forskellige kulturer.

Varighed:

Maksimal varighed: 40 dage

Varigheden kan afkortes, hvis det vurderes, at deltageren kan nå målene på kortere tid.

Bedømmelse:

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har tilegnet sig uddannelsens mål.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.