40906 – Revenue Management ved gæstebetjening

Under salgsprocessen ved gæstebetjening i reception og ved servering kan deltageren trække på en viden om virksomhedens indtægtsplanlægning og salg samt anvendelse af Revenue Management til at optimere indtjeningen, uden at der gives køb på kundens serviceoplevelse.

Deltageren kan beregne og analysere nøgletal for virksomhedens kapacitet.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte), som beskæftiget inden for hotel- og restaurantvirksomhed.

Mål:

I forbindelse med salgsprocessen ved gæstebetjening i reception og ved servering kan deltageren trække på en viden om virksomhedens indtægtsplanlægning og salg samt kendskab til dens anvendelse af Revenue Management som et led i taktiske overvejelser om at optimere indtjeningen, uden at der gives køb på kundens serviceoplevelse og tilfredshed.

Deltageren kan med baggrund i begreberne Revenue Per Available Room (Rev.Par.) og Revenue Per Available Seat (Rev.Pas.) beregne og analysere nøgletal for at optimere virksomhedens kapacitet.

Deltageren har kendskab til pris- og efterspørgselselasticitet og til hvordan, det indgår i arbejdet med planlægningen af virksomhedens fremtidige drift.

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.