42730 – Introduktion til førstehjælp på jobbet

Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

Målgruppe:

AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Mål:

Deltageren kan:
– gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,
– forklare hvordan ulykken standses,
– udføre nødflytning på jord og fra bil,
– forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet,
– undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret,
– lægge en person i aflåst sideleje,
– standse en sprøjtende blødning,
– formulere en korrekt alarmering.

Varighed:

0,4 dage

Bedømmelse:

AMU-uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen i Introduktion til førstehjælp på jobbet med tilfredsstillende resultat.