44021 – Anvendte fagudtryk for tjenere

Deltageren kan anvende fagudtryk og korrekte gloser for mad- og drikkevarer.

Deltageren kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer.

Uddannelsens kompetencer opnås på enten fransk, engelsk eller tysk.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til den ufaglærte eller faglærte tjener inden for hotel og restauration.

Mål:

– Du kan forstå og anvende fagudtryk og korrekte gloser for mad- og drikkevarer.
– Du kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer.

Uddannelsens kompetencer opnås:
– på fransk
– på engelsk
– på tysk

Varighed:

2,0 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.