Internationalisering af mad

Internationalisering af mad er et enkeltfag fra uddannelsn til Ernæringsassistent.

Faget giver forudsætninger for at samarbejde og servicere på en multikulturel arbejdsplads samt for at fremstille mad med råvarer fra andre verdensdele.

Målgruppe:

Faget henvender sig til personer, der i forbindelse med madfremstilling har behov for viden om råvarer og kulturer fra andre verdensdele.

Mål:

Målet er, at du – på baggrund af viden om og forståelse af det globaliserede samfund – kan samarbejde og servicere på en multikulturel arbejdsplads.

Ved hjælp af råvarer fra andre dele af verden kan du fremstille sund og velsmagende mad under hensyn til de aktuelle kundegruppers kulturelle baggrund.

Varighed:

5 dage.

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i den handlingsorienterede målformulering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.