44853 – Kommunikation og konflikthåndtering – service

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:

Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.

Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v.

Derudover kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.

Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Communication and Cultural understanding

During this course you will enhance your communicational and conversational skills.

Through cultural understanding you will learn how to treat each guest with respect, despite their differences.

You will also learn how to prevent conflicts with international guests and colleagues to escalate.

Audience:

Employees who work in the industry where your job is to ensure your guest receives accommodating service and hospitality, in connection with their stay / or accommodation/ and at the same time create a safe and relaxing environment.

Goal:

  • Receive techniques on how to use professional behavior in your communication, such as tone of voice, body language and personal appearance, taking cultural differences into consideration.
  • Reviewing 5 different nationalities, by using cultural dimensions and understanding how we should communicate professionally and with respect.
  • Practicing simple techniques to ensure each nationality leaves your company with the impression of good service and hospitality.
  • Learning about intercultural communication, to prevent misunderstandings in your team.

Varighed:

3 dage

Bedømmelse:

AMU-uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.