45532 – Servering af øl i restaurationsbranchen

Deltageren kan vurdere forskellige komponenters indflydelse på øllets helhedsoplevelse, herunder temperatur, duft, smag og udseende.

Deltageren kan vurdere ølsorter ud fra duft og udseende.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering

Mål:

Deltagerne kan arbejde systematisk med bedømmelse af de almindeligt forekommende ølsorter i restaurationsbranchen.

Deltageren kan vurdere ølsorter ud fra duft og udseende.

Deltageren kan vurdere forskellige komponenters indflydelse på øllets helhedsoplevelse, herunder temperatur, duft, smag og udseende.

Deltageren kan vejlede gæsten omkring de mest almindeligt ølsorters anvendelsesmuligheder.

Deltageren kan betjene, rengøre og vedligeholde almindeligt forekommende udstyr.

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.