Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening

Styrk dine internationale kompetencer og lær at levere gæsteservice på tværs af kultur, omgangsformer og normer.

På kurset ‘Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen’ lærer du bl.a.:

  • agere hensigtsmæssigt på internationale gæsters særlige ønsker og behov ud fra en forståelse af kulturel forskellighed og basal kendskab til oversøiske og europæiske kulturskikke, omgangsformer og normer.
  • ved hjælp af verbal og nonverbal kommunikationsforståelse at udføre konkrete servicehandlinger og styrke relationen til alle gæstetyper uanset deres nationalitet.
  • at levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters forventninger og kulturelle baggrund.
  • med gæstens behov i fokus at initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.