48788 – Brugerdreven måltidsudvikling

Du kan udarbejde en strategi for indførelse af brugerdreven måltidsudvikling med baggrund i ledelseserfaringer og styring af madproduktion og ud fra viden om målgruppers livssituation, kulinariske tradition og ernæringsmæssige behov. Du kan endvidere planlægge og lede processen ved indførelse af brugerdreven måltidsplanlægning.

Målgruppe:
Ledere og teamleder, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som har erfaringer med ledelse og forandringsprocesser.

Mål:
– Du kan udarbejde en strategi for indførelse af brugerdreven måltidsudvikling i en madproduktion på baggrund af viden om målgruppers livssituation, kulinariske tradition, forventninger og
ernæringsmæssige behov.
– Du kan planlægge og lede forandringsprocessen i forbindelse med indførelse af brugerdreven måltidsplanlægning.
– Du kan udvikle og implementere køkkenets kommunikationsstrategi målrettet brugerne ved indførelse af brugerdreven måltidsplanlægning.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.