48870 – Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1

Du kan yde god og imødekommende gæstebetjening, hvor du indfrier gæstens ønsker og forventninger ud fra de givne muligheder. Yderligere kan du skabe gode oplevelser for gæsten og yde service, der tager afsæt i virksomhedens værdier. Inden for samme målrettede brugergruppe giver uddannelsen kompetencer til at deltage i 48871 Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan anvende god og imødekommende gæstebetjening og indfri gæstens ønsker og forventninger ud fra givne muligheder.
– Du kan udføre god service med afsæt i virksomhedens værdier, kultur og koncept.
– Du kan skabe gode oplevelser for gæsten, som tager afsæt i gæstens forventninger og ønsker til dette.

 

Service and Hospitality experience within the Hotel, Catering and Restaurant industry – LEVEL 1

During this course you will be able to provide a good and accommodating service towards your guests. Furthermore, you will learn how to create good experiences, so you can live up to the guest’s wishes and expectations. This is based on the given options in your company.  After this course you will be eligible to participate the next level 48871, Service and Hospitality industry within the Hotel, Catering and Restaurant industry – level 2.

Audience:

Employees who work in the HoReCa segment where your job is to ensure your guests receives accommodating service and hospitality, in connection with their stay / or accommodation. Also, where you are responsible for creating a safe and relaxing environment.

Goal:

  • Receive basic techniques, on how to lift your own personal level of service towards your guests. By understanding the power behind body language and your communications skills, you will create valuable experiences towards guest’s.
  • Learn more about different types of cultures and how to exceed guest expectations.

 

Varighed:
1 dag

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.