48870 – Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1

Du kan yde god og imødekommende gæstebetjening, hvor du indfrier gæstens ønsker og forventninger ud fra de givne muligheder. Yderligere kan du skabe gode oplevelser for gæsten og yde service, der tager afsæt i virksomhedens værdier. Inden for samme målrettede brugergruppe giver uddannelsen kompetencer til at deltage i 48871 Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan anvende god og imødekommende gæstebetjening og indfri gæstens ønsker og forventninger ud fra givne muligheder.
– Du kan udføre god service med afsæt i virksomhedens værdier, kultur og koncept.
– Du kan skabe gode oplevelser for gæsten, som tager afsæt i gæstens forventninger og ønsker til dette.

Varighed:
1 dag

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.