48871 – Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2

Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab samt anvende kommunikation til at fremme arbejdet med dette. Yderligere kan du motivere dine kollegaer i arbejdet og i at identificere virksomhedens udfordringer og muligheder hermed. Det forudsættes, at deltageren enten har gennemført “Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1” inden for pågældende brugergruppe eller har tilsvarende kvalifikationer.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab med afsæt i virksomhedens værdier og virksomhedskultur.
– Motivere kollegaer til at arbejde med oplevelser, service og værtskab samt identificere virksomhedens udfordringer og muligheder i dette arbejde.
– Du kan anvende kommunikation til at fremme arbejdet med værtskab, service og oplevelser.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.