48871 – Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2

Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab samt anvende kommunikation til at fremme arbejdet med dette. Yderligere kan du motivere dine kollegaer i arbejdet og i at identificere virksomhedens udfordringer og muligheder hermed. Det forudsættes, at deltageren enten har gennemført “Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1” inden for pågældende brugergruppe eller har tilsvarende kvalifikationer.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab med afsæt i virksomhedens værdier og virksomhedskultur.
– Motivere kollegaer til at arbejde med oplevelser, service og værtskab samt identificere virksomhedens udfordringer og muligheder i dette arbejde.
– Du kan anvende kommunikation til at fremme arbejdet med værtskab, service og oplevelser.

 

Service and Hospitality experience within the Hotel, Catering and Restaurant industry – LEVEL 2.

During this course you will learn how to communicate and collaborate with your colleagues and identifying the company’s challenges and opportunities. Furthermore, you will be able to motivate your colleagues at work, in order for you to create great service experiences towards guests. To join this level 2, you must complete “Service and Hospitality experience within the Hotel, Catering and Restaurant – level 1” within the relevant user group or possess equivalent qualifications.

Audience:

Employees who work in the industry where your job is to ensure your guest receives accommodating service and hospitality, in connection with their stay / or accommodation/ and at the same time create a safe and relaxing environment.

Goal:

  • Receive basic techniques on internal service, on how to communicate within your team, such as style of communication and to which person.
  • Learn techniques on external service, which enables you to create memorable experiences for your guests. Techniques such as product knowledge and behavioral phycology.
  • Learn what effect collaboration has on the entire service experience, both internal as well as external.

 

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.