48875 -Vinoplevelser 2

Du kan vejlede gæster om valg af vin på baggrund af viden om typer, dyrkning og fremstillingsmetoder. Du kan endvidere planlægge og sammensætte menuer og hertil vælge passende vine. Det forudsættes, at deltageren enten har gennemført “Vinoplevelser 1” inden for pågældende brugergruppe eller har tilsvarende kvalifikationer.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan vejlede gæster om valg af vin på baggrund af viden om vindyrkning, vintyper, fremstillingsmetoder og sensorisk.

– Du kan sammensætte menuer med hensyntagen til specielle ønsker og sætte vine dertil.

– Du kan planlægge menuer ud fra et givent koncept og gastronomisk speciale og vælge vine under hensyntagen til råvarer, gastronomiske produktionsmetoder og kultur/traditioner.

– Du kan vejlede gæster ud fra deres kulturelle baggrund samt spise- og drikkevaner.

– Du kan sammensætte menuer med drikkevarer ud fra viden om vinens smag i sig selv og i samspil med mad.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.