Sommelier – Niveau 2

Tag eksamen som sommelier

Vinakademiets sommelieruddannelse henvender sig til alle med behov for opdateret og omfattende viden om vin og andre drikkevarer. Det er også for dig, der søger en seriøs og omfattende vinuddannelse, som giver dig eksamenspapir på din viden. Du får alle de kundskaber om vin og andre drikkevarer, du kan ønske dig, samt stor erfaring i vinanalyse- og beskrivelse. Altsammen i en afslappet atmosfære og med vores eget undervisningsmateriale.

Vinakademiet er den danske afdeling af det svenske firma Vinkällan, som har mere end 20 års erfaring med sommelieruddannelser, og i dag er den største af sin slags i Norden.

Det lærer du – og får bevis på

Den samlede, eksamensgivende uddannelse består af to niveauer og giver dig en bred viden om vinens verden.

Niveau 2
(13 undervisningsdage)

 • Dybtgående undervisning i de enkelte vinlande, -områder og typer
 • Øl
 • Vinfremstilling
 • Vindefekter
 • Udformning af vinmenuer
 • Sommelierens rolle på en restaurant

Gå til tilmelding

vin-sommelier-skrive

Praktisk

Undervisningen er tilrettelagt som heldagsundervisning.
Dagene begynder hver gang kl. 09.30 og slutter ca. kl. 17.00.

Al undervisning og kursusmateriale er på dansk.

Datoer for Niveau 2

(Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i datoerne)

 

Efterår/vinter 2020-21

 

 

Forår 2021

 

15. september 11. januar 2021
29. september 18. januar 2021
6. oktober 1. februar 2021
20. oktober 8. februar 2021
27. oktober 22. februar 2021
3. november 1. marts 2021
17. november 15. marts 2021
24. november 22. marts 2021
5. januar 12. april 2021
12. januar 19. april 2021
26. januar 3. maj 2021
2. februar 10. maj 2021
23. februar (eksamen) 31. maj 2021 (eksamen)

Betaling

 • Prisen omfatter al undervisning og al undervisningsmateriale samt for- og eftermiddagskaffe, frokost, kage og alle vine som smages.
 • Betalingen skal være Hotel- og Restaurantskolen i hænde senest tre uger før kursusstart.
 • Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling af kursusafgiften.
 • Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart debiteres 50% af kursusafgiften.
 • Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart debiteres 100% af kursusafgiften.
 • Der oprettes kun hold ved tilstrækkelig tilmeldte.

Økonomisk støtte

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden, der søger om tilskuddet. Tilskuddet, der gives, er pr. 1. maj 2010 på 140,- kr. i timen og gives som løntilskud.

På niveau 2 kan der opnås tilskud til 10 dage, så det maksimale tilskud vil være 10 dage x 7,4 timer x 140,- kr. = 10.360,- kr.

Der kan både søges om tilskud til afholdte kurser og reserveres midler til planlagte kurser. Reservationen kan ske op til tre måneder før. Reservationen skal bekræftes senest 14 dage efter slutdato. Der søges for hvert enkelt niveau, hvor der angives start- og slutdato.

Der kan søges til skud til sommelieruddannelsen, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på kompetenceuddannelsesfonden.

Spørgsmål om uddannelsen

For faglige spørgsmål og information om uddannelsen indhold og organisering kontakt Thomas Ilkjær: info@vinakademiet.dk eller på tlf. 6146 7401.

For spørgsmål om tilmelding/betaling og øvrige administrative spørgsmål kontakt Connie H. Lyholmer på Hotel- og Restaurantskolen:  chl@hrs.dk eller på tlf. 33 86 22 36.

Læs mere på www.vinakademiet.dk

Uddannelsen er et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen i København og Vinkällan, et svensk firma med tyve års erfaring i sommelieruddannelser i Stockholm, Göteborg, Linköping og Helsingborg.