Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1

Kurset er reserveret

Du kan yde god og imødekommende gæstebetjening, hvor du indfrier gæstens ønsker og forventninger ud fra de givne muligheder. Yderligere kan du skabe gode oplevelser for gæsten og yde service, der tager afsæt i virksomhedens værdier. Inden for samme målrettede brugergruppe giver uddannelsen kompetencer til at deltage i 48871 Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan anvende god og imødekommende gæstebetjening og indfri gæstens ønsker og forventninger ud fra givne muligheder.
– Du kan udføre god service med afsæt i virksomhedens værdier, kultur og koncept.
– Du kan skabe gode oplevelser for gæsten, som tager afsæt i gæstens forventninger og ønsker til dette.

Varighed:
1 dag

Eksamen:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 126,00
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 720,45 (UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog)

 

                                                                                                                                                                                                                             Kurset er reserveret