Ukrainske flygtninge får integrations­hjælp på skolen

24. januar 2023

Skolen lægger i 2023 hus til integrations­indsats for ukrainske flygtninge

Mere end 3000 ukrainske flygtninge er det seneste år blevet indkvarteret i Københavns Kommune. Det fører en markant integrationsopgave med sig, og den er Hotel- og Restaurantskolen blevet en del af gennem et nyt samarbejde med Jobcenter København. Jobcenteret vil fremover bruge skolens lokaler til sprogundervisning og andre aktiviteter, der skal sikre flygtninge en god start på livet i Danmark.


Sprog er afgørende for god integration, og siden de første flygtninge ankom fra Ukraine for snart et år siden, er der blevet lagt stor vægt på at få danskundervisning på programmet for den store gruppe fordrevne ukrainere hurtigst muligt.

Siden begyndelsen af november er det bl.a. foregået på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. I en ny, lokal aftale med Jobcenter København udlejer skolen lokaler til danskundervisning og praktiske samtaler for 60-90 ukrainske flygtninge ugentligt som led i kommunens arbejde for at hjælpe de mange mennesker godt på plads i landet.

”Vi har fået mere end 3.000 fordrevne ukrainere til kommunen siden sidste forår, og det har lagt et stort pres i forhold til at finde plads til sprogundervisning og andre vigtige dele af integrationsarbejdet, så vi kunne give folk en god start på livet i Danmark," forklarer Pary Nouri, der er faglig koordinator hos CBSI Jobcenter Integration.

Derfor stod vi med et ret akut behov for nye lokaler, og vi er rigtig glade for at kunne få et lokalt samarbejde op at stå med Hotel- og Restaurantskolen."

Naturlig kobling til uddannelse og jobsøgning

Som flygtning har man ret og pligt til at følge et integrationsprogram, som i København finder sted på hhv. Jobcenter og Borgerservice i Valby. Men nu er en stor del af indsatsen for Ukrainske flygtninge altså rykket til Hotel- og Restaurantskolen.

Foruden sprogundervisning huser skolen også praktiske samtaler, der skal hjælpe folk med bl.a. personlig registrering og bankkonti, ansøgning om ydelser og forberedelse til jobsøgning. Og netop udsigten til at skulle finde vej ind i det danske arbejdsmarked kan gøre samarbejdet med Hotel- og Restaurantskolen særligt meningsfuldt, håber direktør Anne-Birgitte Agger.

”Vi er glade for at kunne hjælpe og lægge hus til en så vigtig og nødvendig indsats. Vi er en erhvervsskole med stor mangfoldighed, som også peger ud i nogle af landets mest internationale brancher. Derfor håber vi, at vores nye besøgende udover en god integrationsproces også kan få noget inspiration med herfra, som de kan bruge længere fremme i forløbet, når mange skal til at tænke over vigtige skridt som uddannelse og jobsøgning,” forklarer hun.

”Men lige nu handler det om, at de alle finder sig godt til rette i København, og der er maden efter vores opfattelse et af gæstfrihedens vigtigste bud. Så vi føler under alle omstændigheder, at de indsatsen er landet det rette sted.”

De fordrevne fra Ukraine er i Danmark under en særlov, som indtil videre løber i to år. Aftalen med Hotel- og Restaurantskolen løber i første omgang et år med mulighed for forlængelse.