Nu kan elever whistleblowe

Både elever og medarbejdere får mulighed for sikkert og fortroligt at indberette alvorlige forhold

26. april 2022

Ny whistleblower-ordning for elever

Et klask bagi, sexistiske kommentarer, racistisk mobning og trusler om vold. Hvis elever eller kursister på Hotel- og Restaurantskolen oplever chikane, seksuelle krænkelser eller andre kritisable eller ulovlige forhold, skal de have mulighed for at kunne fortælle anonymt om det.


Derfor er begge grupper nu omfattet af medarbejdernes whistleblowerordning, som blev etableret i 2021, hvor Folketinget gjorde det lovpligtigt for alle arbejdsgivere med mere end 50 ansatte at etablere en whistleblowerordning. Uddannelsesinstitutionerne er ikke omfattet i forhold til elever, men er blevet opfordret til at oprette whistleblowerordninger for elever.

”Den seneste tids beretninger i medierne har vist, at branchen har et problem i forhold til krænkelser og arbejdsmiljøet, men også at der er en stor tavshedskultur, hvor det er svært for den enkelte at stå frem. Fra tidligere undersøgelser ved vi også, at vi her på skolen har problemer med krænkelser. Vi har indført klagerettigheder og etableret et elevombud, som kan bistå eleverne med at klage. Men vi udvider nu med denne anonyme ordning for at give en helt fortrolig klagemulighed. Og vi synes, det er naturligt, at vores elever får samme mulighed som medarbejderne, og derfor er de nu er en del af skolens ordning, siger Anne-Birgitte Agger, direktør på Hotel- og Restaurantskolen.

Indsigt er første skridt

Gennem whistleblowerordningen kan medarbejdere og elever foretage fortrolig eller anonym indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører Hotel- og Restaurantskolen. Det kan f.eks. være viden om ulovlig eller uetisk adfærd, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt. 

”Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset om skolen, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab. Vi håber selvfølgelig, at vi har vores på det rene, men det er rarere at agere på et oplyst grundlag. At få afdækket tilstanden, uanset hvordan den er, er det første skridt mod at finde nye løsninger, siger Anne-Birgitte Agger.

Samarbejde med advokatfirma

Hotel- og Restaurantskolen har indgået samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith/kammeradvokaten for at sikre, at alle indberetninger behandles upartisk og med en høj grad af fortrolighed og sikkerhed. Konkret modtager og screener advokatfirmaet alle indberetninger via en sikker platform.

Viser den indledende screening, at det indberettede forhold er omfattet af ordningen, vil indberetningen blive undersøgt i samarbejde med skolens HR og andre relevante parter.

Læs mere om og indberet til whistleblowerordningen

Læs om skolens handlingsplan for krænkende adfærd og find øvrige klagemuligheder i procedurer.