G2-elever på Hotel- og Restaurantskolen griner ved komfuret

Hjælp fremtidens faglærte på vej

Med projektmidler fra Region-H arbejder vi for, at vores elever finder den helt rigtige læreplads og gennemfører deres uddannelse.

vi hjælper elever med at finde den HELT RETTE LÆREPLADS

Hotel- og Restaurantskolen vil øge indsatsen for at understøtte elever i forhold til at finde en læreplads, hvor de kan gennemføre deres uddannelse.

Vi vil hjælpe med at gøre eleven klar til at finde den rigtige læreplads og efterfølgende støtte op omkring de mest udsatte elever gennem deres opstart. Med midler fra Region Hovedstaden har vi nedsat en projektgruppe, som vil planlægge og afvikle understøttende aktiviteter og workshops både under Grundforløb 2 og efterfølgende i overgangen til hovedforløb 1.

Målet er at sikre flere faglærte til branchen ved at flere elever gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Projektets detaljer

Baggrund for projektet

Hotel- og restaurantbranchen oplever store udfordringer med mangel på arbejdskraft. Skolerne rekrutterer ikke nok elever til uddannelserne i forhold til behovet på arbejdsmarkedet og heller ikke i forhold til efterspørgsel på elever fra lærepladsvirksomhederne.

På trods af de mange og gode muligheder for lærepladser oplever Hotel- og Restaurantskolen et stort frafald fra uddannelserne i elevernes første læreperiode og på grundforløb 2. Vi ved, at frafald blandt andet skyldes et forkert match mellem elev og virksomhed og dermed en forfejlet forventningsafstemning fra start.

Gennem et øget fokus på at få eleverne afklaret omkring deres valg af læreplads arbejder vi for at sikre et bedre match mellem elever og lærepladser.

Indhold

Igennem projektperioden vil Grundforløb 2 elever på henholdsvis tjener-gastronom og receptionistlinjen blive skemalagt med en række aktiviteter med forskellige formål:

Vi vil arbejde mere målrettet med at gøre eleverne helt klar til at starte i en lærepladsvirksomhed efter grundforløbet. Vi vil blandt andet hjælpe med bedre forventningsafstemning og afklaring for eleven i forhold til, om eleven bør søge læreplads på restauranter med stjerner fra Michelin, på mindre familierestauranter, eller måske i store kantiner.

Vi vil sørge for, at eleverne får hjælp til at skrive et godt CV og en god ansøgning. Derudover vil vi klæde eleverne på til det fysiske møde med en praktikvirksomhed gennem coaching omkring fremtoning, samtaleteknik mv.

Et stort fokus i projektet er at hjælpe de elever, som har det sværest med sproglige udfordringer. Her vil vi oprette et særligt FVU forløb med branchedansk for de elever, som har brug for ekstra undervisning.

Ud over de skemalagte aktiviteter giver midlerne i projektet os mulighed for at afprøve forskellige koncepter i forhold til, hvordan vi bedst kan hjælpe de svageste elever videre i uddannelsen. Vi vil tilbyde 1:1 vejledning og køre intensivforløb for de elever, som ikke selv har formået at finde en læreplads efter 15. uge i Grundforløbet. Derudover vil vi indgå tættere samarbejde med en række lærepladsvirksomheder, som kan rumme elever med forskellige udfordringer. Målet er, at vi i højere grad kan få disse elever matchet op med lærepladser, hvor der er plads til dem.

Projektperiode

Januar 2022 til juni 2023

Anne Marie Brinkler

Har du spørgsmål til projektet?

Projektleder

Anne Marie Brinkler

Ayo Rossing
Lærepladschef

Ayo Rossing