G2-elever på Hotel- og Restaurantskolen griner ved komfuret

Hjælp fremtidens faglærte på vej

Med projektmidler fra Region-H arbejder vi for, at vores elever finder den helt rigtige læreplads og gennemfører deres uddannelse.

vi hjælper elever med at finde den HELT RETTE LÆREPLADS

Hotel- og Restaurantskolen har i perioden 1. januar 2021-1. juli 2023 modtaget midler fra Region-H, til at øge indsatsen i forhold til at understøtte elever med at matche med den rigtige læreplads og derigennem gennemføre deres uddannelse.

Gennem afviklingen af understøttende aktiviteter og workshops både under Grundforløb 2 og efterfølgende i overgangen til hovedforløb 1, har vi hjulpet eleverne med: en tidligere afklaring i forhold til valg af læreplads, vi har understøttet i forhold til CV, ansøgning og samtaleteknik, vi har forberedt dem i forhold til mødet med branchen og forventninger til at arbejde på en læreplads, de har mødt branchen ved flere lejligheder og sidst har vi haft 1:1 elevsamtaler, hvor vi har mødt eleven i øjenhøjde, i forhold til hvor den enkelte elev har været i sin lærepladsproces.

Målet med projektet har været at sikre flere faglærte til branchen ved at flere elever gennemfører deres erhvervsuddannelse. Som følge af projektet har vi oplevet en stor fremgang på nedenstående parametre.

Flere har skrevet uddannelsesaftale ved slut Grundforløb 2:

Gastronomer: 2021=35,8% 2022=62,8%
Tjenere: 2021=50% 2022= 75,6%
Receptionister: 2021= 18,2% 2022=46,4% 

Flere fortsætter på hovedforløbet (3 mdr efter endt G2):

Gastronomer: 2021=64,8% 2022=73,3%
Tjenere: 2021= 72,7% 2022=75%
Receptionister:2021=38,2% 2022=57,7%

Projektet afsluttes 1. juli 2023, men de mange gode initiativer som projektet har startet op, forankres på tværs i organisationen og bliver således fremadrettet en fast del af den støtte eleverne på Hotel-og Restaurantskolen vil blive tilbudt.

Projektets detaljer

Baggrund for projektet

Hotel- og restaurantbranchen oplever store udfordringer med mangel på arbejdskraft. Skolerne rekrutterer ikke nok elever til uddannelserne i forhold til behovet på arbejdsmarkedet og heller ikke i forhold til efterspørgsel på elever fra lærepladsvirksomhederne.

På trods af de mange og gode muligheder for lærepladser oplever Hotel- og Restaurantskolen et stort frafald fra uddannelserne i elevernes første læreperiode og på grundforløb 2. Vi ved, at frafald blandt andet skyldes et forkert match mellem elev og virksomhed og dermed en forfejlet forventningsafstemning fra start.

Gennem et øget fokus på at få eleverne afklaret omkring deres valg af læreplads arbejder vi for at sikre et bedre match mellem elever og lærepladser.

Indhold

Igennem projektperioden vil Grundforløb 2 elever på henholdsvis tjener-gastronom og receptionistlinjen blive skemalagt med en række aktiviteter med forskellige formål:

Vi vil arbejde mere målrettet med at gøre eleverne helt klar til at starte i en lærepladsvirksomhed efter grundforløbet. Vi vil blandt andet hjælpe med bedre forventningsafstemning og afklaring for eleven i forhold til, om eleven bør søge læreplads på restauranter med stjerner fra Michelin, på mindre familierestauranter, eller måske i store kantiner.

Vi vil sørge for, at eleverne får hjælp til at skrive et godt CV og en god ansøgning. Derudover vil vi klæde eleverne på til det fysiske møde med en praktikvirksomhed gennem coaching omkring fremtoning, samtaleteknik mv.

Et stort fokus i projektet er at hjælpe de elever, som har det sværest med sproglige udfordringer. Her vil vi oprette et særligt FVU forløb med branchedansk for de elever, som har brug for ekstra undervisning.

Ud over de skemalagte aktiviteter giver midlerne i projektet os mulighed for at afprøve forskellige koncepter i forhold til, hvordan vi bedst kan hjælpe de svageste elever videre i uddannelsen. Vi vil tilbyde 1:1 vejledning og køre intensivforløb for de elever, som ikke selv har formået at finde en læreplads efter 15. uge i Grundforløbet. Derudover vil vi indgå tættere samarbejde med en række lærepladsvirksomheder, som kan rumme elever med forskellige udfordringer. Målet er, at vi i højere grad kan få disse elever matchet op med lærepladser, hvor der er plads til dem.

Projektperiode

Januar 2022 til juli 2023

Projektet er støttet af Region Hovedstaden

Anne Marie Brinkler

Har du spørgsmål til projektet?

Projektleder

Anne Marie Brinkler

Ayo Rossing
Chef lærepladscenter og brancherelationer

Ayo Rossing