Højskole uden mures logo.

Højskole uden mure

Projektet hjælper unge på 15-25 år, der af forskellige årsager ikke er tilknyttet uddannelses- eller jobtilbud, eller er i risiko for at falde ud af nuværende tilbud.

Fælleskab, netværk og selvtillid

Den grundlæggende idé er, at der i arbejdet med mad opstår forpligtende fællesskaber, der kan styrke de unges selvtillid, sociale netværk og mulighed for at tage en beslutning om senere uddannelse.

Konceptet hedder Højskole uden mure. ”Højskole”, fordi det er baseret på værdier som fællesskab, samarbejde, dannelse og livsmod. ”Uden mure” fordi konceptet ikke er lukket inde på en enkelt adresse.

Projektet favner bredt og henvender sig som udgangspunkt til alle unge, der har brug for hjælp til at tage det næste skridt i livet, eller måske bare er i tvivl om, hvilken retning, der er den rigtige at gå.

Undervisningen foregår i 'FishTank' i Kødbyen, hvor vi er partnere med en køkkenfaglig underviser, for mad og måltider har potentiale til at inspirere de unge til at søge mod en uddannelse.

Blandt andet er flere unge, der har været en del af projektet, siden begyndt på enten en grundforløbsuddannelse eller en Grundforløb+ uddannelse på Hotel- og Restaurantskolen.

Projektets detaljer

Indhold

De unge er tilknyttet projektet i minimum tre måneder, hvor de får madfaglig undervisning, deltager i workshops og praktikforløb på restauranter, i kantiner og fødevarebutikker.

Samtidig skal de have socialfaglig undervisning med fokus på at styrke deres livsmestring. De kommer for eksempel til at lære at begå sig på en arbejdsplads. Det er for eksempel at komme op om morgenen og samarbejde med andre.

Indholdet er udviklet sammen med en gruppe sårbare unge, så der er de bedst mulige forudsætninger for, at de bliver motiveret undervejs.

Der bliver lagt stor vægt på, at de unge skal ud og prøve sig af i det virkelige liv – for det er jo i det virkelige liv, at de unge ender med at få et job eller en uddannelse efter Højskole uden mure.

Formål

Projektets kerne er at styrke den enkeltes personlige udvikling og kompetencer. At give dem en oplevelse af et sundt fællesskab og at forberede den unge på uddannelse eller beskæftigelse.

Det kan for eksempel være FGU eller beskæftigelse på særlige vilkår i fødevarebranchen eller beslægtede brancher, som efterspørger arbejdskraft.

I løbet af de fire år, som projektet strækker sig over, skal der løbende udvikles nye og anderledes metoder til at få udsatte unge i beskæftigelse.

Projektperiode

Projektet løb oprindeligt fra april 2019 til juni 2023, men er siden overgået til kommunal drift og fortsætter derfor efter den oprindelige projektperiode uden umiddelbar slutdato.

Partnere

Partnere i projektet er Meyers Madshus LEAD og Hotel- og Restaurantskolen i København.

Spørgsmål til projektet?

Har du spørgsmål til projektet, kontakt da projektleder Mia Rask fra Meyers på mive@meyers.dk eller telefon 25102761.

For spørgsmål specifikt til visitation, kontakt da socialrådgiver Luise Andersen på luan@meyers.dk eller telefon 30851240.