Friskfanget fisk ligger samlet i en kasse.

Smag for bæredygtig fisk

Vi underviser i forskellige bæredygtighedselementer, og de deltagende får i sidste ende en række metoder til at træffe bæredygtige beslutninger

Projekt Smag for bæredygtig fisk

De danske farvande er under både miljø- og klimamæssigt pres, og der er derfor et stigende behov for indsatser, der understøtter et sundt og levende hav. Derfor er det også nødvendigt at få bæredygtigt fiskeri på dagsordenen, hvis vi også vil give et mangfoldigt hav videre til de næste generationer - vi skal ikke blot spise mere fisk, men i høj grad også spise mere bæredygtig fisk.

De madprofessionelle er nogle af hovedkræfterne ift. at udfordre danskernes madvaner. Med projekt ’Smag for bæredygtig fisk’ er formålet derfor, at fødevarebranchen og de madprofessionelle, som vi uddanner dertil, skal få mere 'smag' for bæredygtig fisk.

Men bæredygtig fisk er et komplekst begreb, så hvis vi ønsker at understøtte et mere bæredygtigt og skånsomt fiskeri, må vi også udbrede viden om, hvilke parametre der spiller ind på et bæredygtigt valg, herunder:  

  • Bestandstilstand
  • Bundpåvirkning og bifangst
  • CO2-udledninger
  • Sociale, kulturelle og etiske hensyn
  • Smag, kvalitet, sundhed og fødevaresikkerhed

I projektet er der derfor udviklet metoder og materiale, der skal klæde undervisere og de kommende madprofessionelle på til at navigere i markedet for bæredygtig fisk ud fra ovenstående fem parametre.

Projektets detaljer

Indhold

Projektet dykker ned i forskellige områder af bæredygtig fisk. Materialet kommer blandt andet omkring:

  • Udvalgte aspekter af bæredygtighed for fremtidens madprofessionelle
  • Fiskeriformer, fangstredskaber og deres bæredygtighed
  • En introduktion til mærkningsordninger for bæredygtig fisk
  • En gennemgang af produktkæden for fisk i forhold til at tage det bæredygtige valg

Formål

Projektets formål er – via Hotel- og Restaurantskolens uddannelser og aktiviteter – at klæde nuværende og fremtidige madprofessionelle på, så de kan efterspørge, servere og navigere i markedet for bæredygtig fisk.

I projektet udvikles metoder og materialer, der sikrer opmærksomhed på, hvilken fisk indkøberen vælger og viden om forskellige mærkningsordninger og konsekvenserne af de forskellige fangst- og/eller opdrætsmetoder.

Og ikke mindst, hvordan man som madprofessionel kan skabe bæredygtig handling på baggrund af den viden, man har tilegnet sig.

Projektperiode

December 2018 til ultimo oktober 2021.

Partnere

Projektet er finansieret af VELUXFONDEN.

Undervisningsmateriale

Lærermaterialet henvender sig til undervisere på Hotel- og Restaurantskolen og andre erhvervsskoler med interesse for bæredygtig fisk. Materialet er inddelt i otte kapitler, der fortrinsvis bygger på den faktuelle viden om fisk og fiskeri samt bæredygtighed som mere generelt begreb:

Lærermateriale

Øvelsesmaterialet bygger på lærermaterialet. For hvert af lærermaterialets otte kapitler er der 2-4 øvelser, der relaterer sig til indholdet i det pågældende kapitel:

Øvelsesmateriale

Pixiebogen er en reduceret version af lærermaterialet og henvender sig til elever. Materialet opsummerer de væsentligste pointer fra det udvidede materiale:

Pixiebog

PowerPointen kan bruges direkte i undervisningen. PowerPointen er bygget kronologisk op efter det udvidede undervisningsmateriale med en opsummering af de væsentligste pointer:

Powerpoint

Michelle Nadia Werther

Har du spørgsmål til projektet?

Projektleder

Michelle Nadia Werther