Friskfanget fisk ligger samlet i en kasse.

Smag for bæredygtig fisk

Vi underviser i forskellige bæredygtighedselementer, og de deltagende får i sidste ende en række metoder til at træffe bæredygtige beslutninger

Bestand, fangst og bundpåvirkning

Forbrugerne er i stigende grad interesserede i, at deres fødevarer er sunde, af høj kvalitet og produceret med så lille aftryk på miljø og klima som muligt.

Som projektets navn indikerer, arbejder vi på, at branchen får mere 'smag' for den bæredygtige fisk.

Det er i tråd med Hotel- og Restaurantskolens strategi om at udvikle bæredygtighed, hvor det kan lade sig gøre.

Projektets detaljer

Indhold

Der er forskellige bæredygtighedselementer, som projektet dykker ned i. Det er blandt andre:

  • Bestandstilstand – vilde fiskebestande skal være store nok til, at arten ikke bliver truet trods fangst.
  • Bundpåvirkninger –  de effekter, et fiskeriredskab eller metode har på selve havbunden samt de organismer, der lever der.
  • Bifangster og påvirkning af truede eller sårbare arter – det er de arter, der kommer med op ved fangst, som ikke var den art, man fiskede efter.

Formål

Projektets formål er – via Hotel- og Restaurantskolens uddannelser og aktiviteter – at klæde nuværende og fremtidige madprofessionelle på, så de kan efterspørge, servere og navigere i markedet for bæredygtig fisk.

I projektet udvikles metoder og materialer, der sikrer opmærksomhed på, hvilken fisk indkøberen vælger og viden om forskellige mærkningsordninger og konsekvenserne af de forskellige fangst- og/eller opdrætsmetoder.

Og ikke mindst, hvordan man som madprofessionel kan skabe bæredygtig handling på baggrund af den viden, man har tilegnet sig.

Projektperiode

December 2018 til ultimo september 2021.

Partnere

Projektet er finansieret af Velux Fonden.

Michelle Nadia Werther

Har du spørgsmål til projektet?

Projektleder

Michelle Nadia Werther