Brobygning for 18-29-årige

Brobygning – din vej til uddannelse

På et brobygningsforløb på Hotel- og Restaurantskolen bliver du introduceret til indgangen ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’. Her bliver du klædt godt på til at starte på en erhvervsuddannelse inden for netop de områder. Du får teoretisk undervisning, men kommer især til at lære nyt gennem praksisnær værkstedsundervisning i fx køkkener.

Du kommer til at arbejde med konkrete opgaver og cases som en del af undervisningen. Der vil være besøg ’ud af huset’ som fisketure, besøg hos landmænd, på grønne arealer og gartnerier og gastronomiske events og oplevelser, der alle er med til at øge dit kendskab til din valgte branche.

Du får indblik i studiemiljøet på en erhvervsskole, og på lige fod med andre elevgrupper tager du del i de aktiviteter, som skolen tilbyder. Du får også mulighed for at dygtiggøre dig indenfor dansk og matematik.

Desuden kan du følge undervisningen i en grundforløbsklasse for at sikre, at det er den rigtige retning for dig. Når det passer i dit forløb, kommer du også i virksomhedspraktik. Under hele brobygningsforløbet vil du have en fast mentor, som også vil følge dig under grundforløbet og i begyndelsen af dit praktikforløb. Alt dette for at sikre dig den bedst mulige start på din uddannelse.

Praktisk info

Der er opstart hver mandag kl. 09.00, hvor du møder i receptionen på Vigerslev Allé 18.

Vi låner dig uniform, sko mm.

Har du yderligere spørgsmål om forløbet, så kontakt mentor Ann-Sofie Munk Hansen på aha@hrs.dk.

Tilmeld dig her