Elevråd

Hotel- og Restaurantskolens elevråd

Elevrådet for erhvervsuddannelserne arbejder for elevernes interesser og repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse.

Skolens elevråd arbejder blandt andet med at styrke sammenholdet blandt eleverne og sammenhængen mellem uddannelserne. Det er også et stort ønske at øge engagementet blandt skolens elever omkring indholdet af uddannelserne, studiemiljøet og forholdene på skolen.

Elevrådet kan kontaktes gennem formandskabet, Marie Rasmussen, marierasmussen02@gmail.com og Mathias Martens, math93m7@edu.hrs.dk.