Elevråd

Hotel- og Restaurantskolens elevråd

Elevrådet for erhvervsuddannelserne og elevrådet for HTX arbejder for elevernes interesser og repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse.

En væsentlig mærkesag er at styrke sammenholdet blandt eleverne og sammenhængen mellem uddannelserne. Det er også et stort ønske at øge engagementet blandt skolens elever omkring indholdet af uddannelserne, studiemiljøet og forholdene på skolen.

Ideer, som at starte et elevblad og lave arrangementer af mere social karakterer, ligger også lige for, siger Bo Frederiksen, der blev valgt som rådets første formand.

Sidenhen har skolens første HTX-klasse eksempelvis oprettet deres eget nyhedsbrev.

Elevrådet kan kontaktes på elevraadet@elevnet.hrs.dk