8. klasse på EUD

Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen!

Vi glæder os til at modtage dig og håber, at du vil nyde at besøge os.

Når du er på skolen, vil du komme til at møde mange andre unge mennesker, som også besøger os.

I vil skulle samarbejde om at lave en stor pop-up spiseklub. At skabe et fælles måltid fra bunden kræver samarbejde, og hver dag ender med et stort fælles måltid, hvor mellem 50 og 150 elever spiser sammen.

Nogle dage er det en fin restaurant, andre dage en smørrebrødscafé. Alle hjælper til med at få arrangementet stablet på benene – så din indsats er vigtig! Fuldstændig som ude i den virkelige verden.

Du vil blive introduceret til flere forskellige værksteder. Du vil først og fremmest skulle arbejde i vores indendørs køkken.

Men du vil for eksempel også skulle arbejde i vores udendørskøkken (som vi bruger hele året) eller i vores store event-sal.

Du vil blive præsenteret for en del af vores uddannelser, og du kommer til at skulle arbejde som kok, men du vil for eksempel også skulle arbejde som tjener, cater eller bager.

Det er den bedste måde at få et ordentlig indtryk af vores spændende branche.

Når du besøger Hotel- og Restaurantskolen, kommer du ikke til at sidde særlig meget ned. Al teori lærer du stående, mens du arbejder. Og du kommer til at arbejde alle dage, mens du besøger os.

Under besøget vil du også få en rundvisning på skolen og høre om nogle af vores andre uddannelser.

Du besøger os i sammenlagt to uger. Hver uge er delt op, så du er tre dage hos os og to dage på din egen skole.

Når du er på din egen skole, skal du løse nogle opgaver, som har med mad at gøre.

Du låner desuden en uniform, når du er hos os, som du bruger hver gang, vi skal i køkkenet.

I køkkenet snakker vi om bæredygtighed, sensorik, økologi, madspild, sundhed, anretning og meget mere med udgangspunkt i den mad, vi laver.

Alle undervisere, som du kommer til at møde, er vant til at undervise elever fra folkeskolen.

Til læreren

Formålet med et to-ugers besøg på Hotel- og Restaurantskolen er at se, hvordan en hverdag forløber på en erhvervsskole.

Eleverne vil få indsigt i de typer af uddannelser, der tilbydes på en erhvervsskole, og vil i praksis lære om det at gå på en erhvervsskole.

Dagene vil være præget af både teori og praktik, og vi sætter fokus på at skabe en så praksisnær oplevelse som muligt.

Klassen vil arbejde med samme fag og undervises af faglærere, som vores almindelige EUD elever bliver undervist af.

Målet med forløbet er, at eleverne oplever en sammenhæng mellem teori og praksis og på den måde får kendskab til erhvervsuddannelserne.

I forløbet bliver der mulighed for eleverne at arbejde med Meebook på egen skole, så oplevelser, indtryk og aktiviteter kan gemmes og bruges som refleksion over besøget.

Vi har sat en række læringsmål op for ’8.klasse på EUD’:

  • At eleven kan forklare betydningen af, at en råvare kan have en sæson
  • At eleven kan grundprincipperne i almen hygiejne
  • At eleven kan give sætte ord på, hvilke sundhedsmæssige forskelle der kan være på mad
  • At eleven kan regne deres energibehov ud og forstår sammenhængen mellem indtag og forbrug
  • At eleven kan forstå, hvad de energigivende stoffer er, og hvor de findes
  • At eleven forstår meningen af værtsskab og kan bruge det i praksis
  • At eleven opnår nogle simple køkken ”skills” og kan sætte ord på håndværket på Hotel- og Restaurantskolen