Introforløb 8. klasse

Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen

Formålet

Eleverne skal på deres besøg på Hotel- og Restaurantskolen tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson og sundhedsværdi. I relation til værtskab skal eleverne endvidere opleve værdien af et fællesskab omkring måltider.

Som en sidste dimension til det ovenstående skal eleverne lære omkring problemstillinger der vedrører mad og måltider i relation til kultur, oprindelse, trivsel, sundhed og bæredygtighed.

Målet

Målet med forløbet er at eleverne oplever en sammenhæng mellem teori og praksis og på den måde får kendskab til erhvervsuddannelserne.