10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen

Sammen på vej…

10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen er et år med plads til at være nysgerrig, eksperimentere og dyrke fagligheden.

Et år med plads til at møde nye venner, finde sig selv og den videre vej…

Synes du, at det er svært at vælge, hvad man skal efter 9. klasse?

• Har du brug for at blive mere afklaret med hensyn til valg af uddannelse og arbejde?

• Har du brug for at forbedre din karakterer?

• Har brug for at udvikle dig personligt, møde nye venner og i en ny ‘ramme’, inden du starter på en ungdomsuddannelse?

– Så er 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen måske noget for dig.

10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen

10. klasse er meget mere end ‘bare’ et skoleår til.

10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen er et anderledes skoleår. Et skoleår med fokus på fællesskab, på faglig, personlig og social udvikling, og på at ruste dig til dit fremtidige uddannelses- og karrierevalg.

Et år præget af rummelighed, som bidrager til den enkelte elevs sociale og faglige udvikling.

På Hotel- og Restaurantskolen bliver du en del af en skole, der med respekt for naturen, og den verden, vi lever i, uddanner fremtidens håndværkere inden for mad, måltider og værtskab til at gøre en meningsfuld forskel, både i deres egne arbejdsliv og for samfundet.

Skolens faglighed, ordentlighed, glæde, dedikation og mod præger hverdagen på skolen og studiemiljøet.

Et aktivt studiemiljø på en stor, moderne uddannelsesinstitution, med egen kantine som er en del af undervisningen, fredagsbar og fester på tværs af skolen.

Du skal lære noget

Hvad enten du er her for at forbedre dine karakterer, er her for at blive klogere på dit fremtidige uddannelsesvalg, eller du er her for at forberede dig på optagelse på en erhvervsuddannelse, er der plads til at dyrke fagligheden.

Plads til at du får solide faglige kompetencer og de mere brede kompetencer som samarbejde, innovation, handling og kreativitet. Tilsammen skal det gøre dig i stand til at bruge det, du har lært, i nye sammenhænge. Sådan tror vi, at vi sammen med dig, gør dig bedst klar til en fremtid, hverken du eller vi kender endnu

Læring virker bedst, når det giver mening

Det handler om at gøre indholdet af undervisningen nærværende og på et niveau, der passer godt til den enkelte elev – til dig, sådan at du har størst mulighed for at engagere dig.

Derfor lægger vi vægt på at møde dig og dine kammerater i ‘øjenhøjde’, jeres aktive deltagelse og muligheden for at være med til at træffe valg omkring jeres undervisning.

Derfor foregår en del af undervisningen udenfor de traditionelle klasseværelser i køkkenet, i haven eller i andre alternative læringsarenaer.

Læringsmiljøet er præget af tryghed, tydelighed og gode arbejdsvaner. Vi gør vores bedste for at tilrettelægge undervisningen, så fejl ses som en anledning til refleksion og justering – som en mulighed for at blive klogere.

Vi tror på dig

Positive selvbilleder skabes, når man oplever at mestre. Derfor bliver eleverne i 10. klasse først og fremmest anerkendt for jeres udvikling. I lærer at bidrage til, at andre får oplevelsen af at lykkes. Det styrker fællesskabet, og gør det sjovere at lære. Vi gør os umage og er ambitiøse på egne og dine vegne.

På Hotel- og Restaurantskolen kan du vælge mellem to forskellige linjer.
EUD10
GYM10

Om opgaverne i 10. klasse
10. klasse er helårsforløb med ca. 840 årlige timer.

UDDANNELSESPARATHED
En uddannelsesparathedsvurdering er en løbende proces. Derfor arbejdes der videre med dette i 10. klasse med skolen og din UU-vejleder. Din UU-vejleder vil informere herom i starten af 10. klasse.

UDDANNELSESPLAN
En uddannelsesplan, der skal anvendes som værktøj i den løbende vejledning om dit fremtidige uddannelsesvalg.

OBLIGATORISKE FAG
Dansk, matematik og engelsk.

TILBUDSFAG (se under de enkelte linjer)
Køkken og have, tysk, fransk, fysik/kemi samt en række valgfag, der endnu ikke er fastlagt.

OBLIGATORISK SELVVALGT OPGAVE
I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven skal have udgangspunkt i din uddannelsesplan og bedømmes med en skriftlig udtalelse og/eller en karakter.

BROBYGNING
Du skal i løbet af 10. klasseforløbet deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne. Formålet med brobygningen er, at du får styrket dit kendskab til de forskellige muligheder for videre uddannelse efter 10. klasse.

Du får mulighed for at opleve hverdagen på en ungdomsuddannelse og møde både elever og lærere, der kan fortælle om uddannelserne.

Læs mere om at gå i 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen.