Om at gå i 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen

10. klasse på skolen har klare målsætninger for alle, så det bliver et godt år:

Vi skal sammen:

 • Forbedre dine faglige kundskaber.
 • Gøre dig mere afklaret med hensyn til dit valg af ungdomsuddannelse.

Derfor er vi ambitiøse på dine og egne vegne og har på den baggrund formuleret nedenstående forventninger til hinanden om det at gå i 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen:

 • I 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen gør vi os umage for at bidrage til, at der er en god stemning, rar atmosfære og et godt arbejdsklima. Det betyder fx, at vi taler ordentligt til hinanden og har en god tone over for hinanden.
 • I 10. klasse bidrager alle til et fællesskab, hvor alle får mulighed for at deltage og lære i et trygt og stimulerende miljø.
 • I 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen tager vi hensyn til hinanden. Det betyder, at vi arbejder sammen, hjælper hinanden, udviser respekt og hensynsfuldhed over for fællesskabet og hinanden – også når vi er uenige.
 • I 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen er vi modige, nysgerrige og ikke bange for at begå fejl.
 • I 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen er al mobning, voldelig, aggressiv, ekskluderende, grænseoverskridende, sexistisk, krænkende og hensynsløs adfærd uacceptabel.

Det kan du forvente af os:

 • Du kan forvente, at vi gør os umage, vi tror på dig og er ambitiøse på egne og dine vegne.
 • Du kan forvente at møde dygtige og engagerede undervisere.
 • Du kan forvente, at vi vil gøre os umage for, at du bliver glad for at komme i skole.
 • Du kan forvente, at vi vil gøre os umage for, at du får det godt socialt og har gode relationer med klassekammerater og medarbejdere på skolen.
 • Du kan forvente, at vi vil gøre os umage for at bidrage til, at du har lyst til og mod på at lære mere.
 • Du kan forvente, at vi løbende vil tale med dig om din motivation, trivsel, samt faglige og sociale udvikling.
 • Du kan forvente, at vi vil gøre os umage for at bidrage til din faglige og sociale udvikling og hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til ungdomsuddannelse, og hvordan du kommer bedst muligt videre.

Det forventer vi af dig:

 • Vi forventer, at du kommer hver dag – til tiden, er forberedt og deltager aktivt i undervisningen med en positiv og ansvarsbevidst indstilling.
 • Vi forventer, at du aktivt er med til at skabe et godt socialt og trygt arbejdsklima.
 • Vi forventer, at du bruger dit kokketøj og sikkerhedssko, hvor det er påkrævet.
 • Vi forventer, at du overholder gældende regler og de gensidige forventninger til hinanden.
 • Vi forventer, at du ikke snyder, når du afleverer opgaver eller er til prøver. Det betyder, at du ikke skriver af efter andre, ikke lader andre skrive dine opgaver og fx retter dig efter de anvisninger, du får om hjælpemidler m.m.