Den forsømte årgang: De skal i fuld gang nu

Kommentar af Anne-Birgitte Agger, direktør Hotel- og Restaurantskolen

Udendørsskole og 50% skole er bedre end slet intet. Men vores elever har brug for at komme fuldt tilbage i undervisningen nu, ellers forsømmer vi deres uddannelse

De seneste dage har luften i vores bylandbrug, udekøkkener og parkeringsområder været fyldt af røg fra bålfadene, lyden af shakere, mixere og glade stemmer. Der er festival feeling over udendørs genåbning påsken.

I aftes fik vi så den glædelige nyhed om, at vi allerede fra mandag kan tage halvdelen af alle afgangshold (eud, eux, htx og 10. klasse) ind. Men vi kan ikke holde de unge hen med festival og halvtids undervisning. Det er alvor nu.

Vores uddannelser er praktiske

Vi er bekymrede for elevernes sociale trivsel – og ikke mindst for deres håndværksmæssige læring. Uagtet alle vores innovative, digitale krumspring med udlevering af råvarepakker, masterclasses og virtuelle liveevents, kan vi ikke sikre elevernes håndværksmæssige færdigheder via en skærm. Deres uddannelse er ikke hel, hvis den ikke også bliver praktisk. Teori er ikke nok og skal forbindes med elevernes fag.

De 335 elever, som begyndte på deres grundforløb i januar, har nu været hjemsendt i 10 uger. Altså er halvdelen af deres grundforløb gået med online undervisning. Nu får vi lov at tage halvdelen ind ad gangen, men hvor længe skal det fortsætte? I princippet burde resten af deres 20 ugers grundforløb være ren øvelse af praktiske færdigheder fysisk på skolen. Hvis ikke vi taler om fuld genåbning efter påske, bliver vi nødt til at råbe vagt i gevær.

Ministeriet har givet mulighed for at forlænge grundforløbene med 2-4 uger for at bøde for noget af den manglende praktiske undervisning. Selvom det potentielt skaber problemer i den anden ende – ude i branchen – har vi nu besluttet os for at forlænge alle grundforløb 2-hold med to uger. Så i stedet for at afslutte grundforløbene i uge 23, bliver det altså i uge 25. Dermed kan eleverne først komme ud på lærepladserne i uge 26. Og får vi ikke lov at åbne op efter påske, kan det ende med en endnu længere forlængelse.

Mere udsatte end andre elever

Alle skoler og uddannelser der er hjemsendte er ved at være metaltrætte og den sociale mistrivsel blandt de unge er åbenlys. Men vores erhvervsfaglige elever er fagligt mere udsatte end mange andre, der nemmere får opfyldt målene i deres uddannelse via skærmen. Her savner vi politikernes opmærksomhed for erhvervsskolernes sag.

Vi prøver at holde humøret hos vores elever i forhold til både deres skolelæring og tro på deres muligheder for praktikpladser bagefter. Men som I ved, og mærker dagligt, er vores branche ramt som kun få er. Inden pandemien ramte, kunne vi nærmest garantere vore elever praktikpladser og job – efterspørgslen var enorm i en blomstrende branche. Nu er dele af branchen sønderskudt, og det at finde praktikpladser er pt. som at finde vandhul i Sahara.

Som situationen er nu, har vi 170 elever i skolepraktik, og dertil kommer yderligere omkring 335 elever, der afslutter deres grundforløb i juni og der skal ud at finde en læreplads. Det er meget svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre inden udgangen af juni. Vi håber, at når branchen åbner op er der overskud til at tage elever ind, så vi ikke taber denne årgang. Vi oplever en stigende interesse og det giver optimisme.

Akut brug for praktikpladser

Men situationen lige nu gør desværre, at nogle af vores elever stopper og opgiver vores fag. Her fra skolen forsøger vi at tilbyde givende skolepraktikforløb, og sende et klart signal om, at vi tror på, at branchen nok skal blomstre op igen. Københavnere – eller danskerne – holder ikke op med at spise dejlig mad og nytænkt gastronomi. Og vi kommer til at rejse igen – ligesom vi vil få turister til byen.

Men lige nu har vi brug for at kunne sende vores elever et signal om omsorg – ellers mister vi en årgang. Så kære beslutningstagere: Husk at tænke elever ind i jeres genåbning. De er #klartilpraktik. Se den coronaramte årgang af hotel- og restauranthåndværkere på www.klartilpraktik.dk