FAQ om corona og skolelukning

Her kan du finde spørgsmål og svar om corona. Vi opdaterer listen løbende 

OBS. Er du elev, skal du holde øje med din e-boks, da vigtig information om din uddannelse kommer her.

Som et led i genåbningsfasen den 18. maj kan vi tage imod alle EUD-elever på grund- og hovedforløb, de mange nye skolepraktikelever og 10. klasses-eleverne på skolen.

Vores HTX-elever fra 1. g og 2. g vender tilbage onsdag den 27. maj.

Desværre må vi stadig undvære brobygnings- og skills-elever samt AMU-kursister.

Eleverne får direkte besked om de praktiske informationer via e-boks.

Hvornår bliver der afholdt svendeprøver?
Vi har arbejdet på at få elever, der skal til svendeprøver, omfattet af den “gradvise” genåbning af Danmark. Og det ser nu ud til at have båret frugt.

Kan jeg få SU, mens min uddannelse er lukket?
Ja, SU bliver udbetalt til studerende forud og på månedsbasis. Studerende skal fortsat være studieaktive og altså opretholde deres studieaktivitet i det omfang, det er muligt. I forbindelse med COVID-19 er det fra politisk side besluttet, at studerende kan optage ekstra SU-lån. Læs mere på SU-styrelsens side om COVID-19

Min mester har opsagt min uddannelsesaftale med mig – hvad skal jeg gøre?
Hvis du er kokke-, smørrebrød/cater- , tjener-, receptionist- eller ernæringsassistentelev, står skolens praktikpladskonsulenter klar til at rådgive dig og vurdere, om du kan skrives op til skolepraktik. Vær opmærksom på, at ydelsen for skolepraktik er mindre end normal elevløn. Satsen er 7.804 kr. før skat. Kontakt praktikpladskonsulenter på praktikcenter@hrs.dk.
Det er også altid en god ide at snakke med din faglige organisation om ansættelsestvister. Horesta og 3F har lavet en klar aftale om, at elever ikke må opsiges med corona som begrundelse.

Har du fået ophævet din uddannelsesaftale?
Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter lavet en aftale som betyder, at staten betaler lønkompensationen til virksomheder for elevlønninger. Kompensationen udgør 90 procent af elevernes løn, og virksomhederne skal fortsat betale fuld løn til eleven. Eleverne skal forsat så vidt muligt IKKE hjemsendes. Læs mere på Beskæftigelsesministeriets side

Jeg er kommet hjem fra praktik i udlandet, PIU, og kan ikke finde en ny praktikplads. Kan jeg komme i skolepraktik, SKP?
Ja, der er vedtaget en nødlov, der gør det muligt, at alle PIU-elever kan optages i vores SKP-køkken.

Skolepraktikelever, der har fået orlov fra skolepraktik for at komme i praktik i udlandet, har mulighed for at komme tilbage til skolepraktik. Kontakt Tea, der er vores PIU-ansvarlige på tea@hrs.dk eller +45 4156 6336

Hvad vil det sige at være elev i skolepraktik-køkkenet?
Normalt vil det sige, at du – i stedet for at være i praktik ude i en virksomhed – kommer i praktik og får en uddannelsesaftale med skolen. Pga. stor efterspørgsel på elever i branchen, har skolepraktikkøkkenet i de sidste år ikke haft mange elever, og vi regner med, at de fleste af jer efterfølgende vil få en praktikplads og en uddannelsesaftale med en mester igen. Nu når skolen er åben igen, vil dit praktiksted være skolekantinen og restauranten. Spørgsmål? Kontakt praktikcenter@hrs.dk.

Jeg får hjælp via sps, fordi jeg er ordblind eller har fået tildelt anden personlig support
De af jer der har en sps-rådgiver er forhåbentlig allerede i kontakt med en af dem. Og de hjælper jer så godt de kan hjemmefra. Hvis du er i tvivl så kontakt din rådgiver direkte: Lars Bjørn på lbk@hrs.dk eller tlf. 2071 2896 eller Tina Hjort på tih@hrs.dk eller 2938 3240.