HTX Gastro Science lukker

Vi er desværre nødsaget til at lukke HTX Gastro Science på Hotel- og Restaurantskolen med virkning fra sommerferien 2021.

Siden 2014 har vi haft et HTX-gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen, hvor vores elever er dykket ned i bæredygtighed, fødevarer og sundhed i skolens laboratorier. Men det er slut efter sommerferien.

– Det er utrolig ærgerligt, at vi ikke har kunnet skabe det Gastro Science HTX, som vi drømte om, og at vi ikke har været attraktive nok som uddannelsessted. Med et optag på 11 kun elever i år og en samlet elevgruppe, for alle tre årgange, på 28 elever efter sommerferien, er vi nødt til at smide håndklædet i ringen. Derfor skulle beslutningen træffes nu, siger direktør på skolen, Anne-Birgitte Agger.

Anderledes ser det ud med vores EUX, hvor elevtallet er i fremdrift. Derfor vil skolen i den kommende tid udvikle EUX Gastro Science i forhold til indhold, pædagogik og målgrupper og kan derfor tilbyde et mindre antal AC-lærere ansættelse der.

– Vi takker medarbejderne på HTX for deres store iver, kreativitet og store faglighed gennem flere svære år. De har ydet en prisværdig og utrættelig indsats.

Godt på vej videre

Eleverne i 3.g kan tage deres studentereksamen på skolen, men eleverne i den nuværende 1.g og 2.g. klasse, kan desværre ikke afslutte deres gymnasietid her på skolen. For at hjælpe eleverne har vi søgt samarbejde med omkringliggende erhvervsgymnasier, som udtrykker stor vilje til at hjælpe med at håndtere situationen – både i forhold til elever og lærere.

– Vi vil på skolen gøre alt, hvad vi kan, for, at lærerne hjælpes godt videre i deres arbejdsliv, og for at eleverne kommer videre til andre skoler på en god måde, så de her kan færdiggøre deres uddannelse som planlagt.