Invasive arter? Spis dem!

Hotel- og Restaurantskolen og Miljøstyrelsen samarbejder om at udvikle retter og opskrifter til en kogebog med invasive arter.

“If you can’t beat them, eat them”

Invasive arter er dyr og planter, der ‘kunstigt’ er spredt til områder, som de ikke naturligt ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige natur og biodiversitet.

Men nu når de nye bosættere er kommet for at blive, kan vi ligeså godt spise dem.

Armensk-canadisk invasion

Flere af de invasive arter kommer langvejsfra. For eksempel er armenske brombær og canadagåsen ankommet.

Nogle af de invasive arter kan også snart blive anset som delikatesser.

Stillehavshavsøsters, sortmundet kutling og signalkrebs har nemlig indtaget havet og åerne.

Invasive Arter
Stillehavsøsters har stort potentiale og kan serveres på alverdens lækre måder. Foto: Lisbeth Holten

Ja tak til invasionen!

Eleverne har selv været på sanketur på Amager Fælled.

Her fandt de blandt andet fandt de vilde vilde planer (som dog ikke er invasive) strandkarse – også kendt som nordens wasabi, – og hyben fra hunderose. Eleverne fandt også rynket rose, der er invasiv. 

Hvad skal skolens elever lære?

Som fremtidige kokke kan det være en fordel at kende de invasive arter.

Der er mange læringsmål i samarbejdet. Det er for eksempel, at eleverne skal:

  • få viden om udvalgte invasive arter som mulige fødevareemner
  • eksperimentere med og anvende udvalgte invasive arter i en praktisk sammenhæng
  • formidle viden om udvalgte invasive arter teoretisk såvel som praktisk
  • anvende denne viden og perspektivere til både generelle og brancherelaterede sammenhænge
  • tænke innovativt, kreativt og eksperimenterende i forhold til emnet

Inden projektet afklarede Miljøstyrelsen, at arterne i projektet ikke udgør helbredsmæssige risici.

Miljøstyrelsen har afsat 125.000 kroner til samarbejdet og udarbejdelsen af opskrifter og billeder til kogebogen.