Ny strategi for fremtidens skole

Hotel- og Restaurantskolen har de seneste måneder været i gang med et storstilet strategiarbejde, som skal sætte retning for skolens udvikling i fremtiden og tiltrække flere elever.

Det går den forkerte vej med elevtallet på Hotel- og Restaurantskolens faguddannelser.

De seneste fem år har færre og færre valgt at uddanne sig til for eksempel kok og tjener, og dén udvikling skal vendes.

Derfor har skolens bestyrelse og direktion sat gang i en omfattende strategiproces, som skal tegne en ny retning for skolen og få flere til at vælge skolens uddannelser.

Udover interne workshops med ansatte og elever, har skolen også inviteret branchen indenfor til en række workshops med fokus på udvikling af skolen og fremtidige samarbejder.

– Vi kan ikke klare vores udfordringer alene. Hvis vi skal vende udviklingen, bliver vi nødt til at involvere både branchen, medarbejderne, eleverne og hele fødekæden, siger direktør Anne-Birgitte Agger.

I alt har knapt 300 nøglepersoner fra branchen deltaget – fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og ungdomsforsker Noemi Katznelson til prominente restauratører som Bo Jacobsen og Søren Gericke og en lang række andre restauratører, køkkenchefer, hoteldirektører og uddannelses- og branchefolk.

– Vi har fået stor opbakning og virkelig meget positiv respons. Det er jo helt vildt at samle så mange kloge folk og få de gode ting ud af deres hoveder og ned på papir, siger Anne-Birgitte Agger, som ikke lægger skjul på, at dét at invitere branchen med i strategiarbejdet også har et andet formål:

– Det er også mobiliserende i forhold til fremtidige samarbejder – de tilbyder jo selv deres hjælp.

1200+ gode ideer

En af workshopdeltagerne er Trine Hahnemann, som er uddannet kok, madskribent og direktør for Hahnemanns Køkken, der driver kantiner i både offentlige og private virksomheder. Hun har uddannet elever i 25 år og er meget glad for at være inviteret med i strategiprocessen:

– Det er helt utroligt vigtigt, at elever bliver uddannet på en ordentlig måde, så de kan arbejde i fremtidens køkkener. Jeg har en masse erfaring og viden at dele ud af, og jeg vil meget gerne i dialog omkring, hvordan det bliver en uddannelse, som tiltrækker en masse unge, for der er så mange muligheder og det er så sjovt at lave mad, fortæller Trine Hahnemann.

Workshopdeltagerne har blandt andet arbejdet med kompetenceafklaring i forhold til uddannelserne og delt deres visioner for Hotel- og Restaurantskolen i fremtiden.

De er også blevet bedt om at byde ind med måder, hvorpå de selv kan bidrage til det fremtidige arbejde. Samlet set har 100 arbejdsgrupper fordelt på ti workshops leveret input til den fremtidige strategi.

I alt har 1200 elever, medarbejdere og eksterne branchefolk været med i processen. Den endelige strategi skal ligge klar i løbet af foråret.