Vi vil berige verden med bæredygtig gastronomi og hospitality

Hotel- og Restaurantskolen lancerer nu en visionær strategi, som skal flytte gastronomien, hverdagsmaden og gæstgiveriet til nye højder.

 I 2022 er Hotel- og Restaurantskolens fysiske rammer så inspirerende og sanselige, at de giver lyst til læring på højt niveau.

I 2022 tager undervisningen afsæt i simulering af virkeligheden, og lærerne arbejder sammen i teams om at uddanne elever, som flytter gastronomien, hverdagsmaden og gæstgiveriet til nye højder.

Madproducenter, tidligere elever og branchen er en del af undervisningen og livet på skolen, og mennesker fra hele landet og hele verden kommer hertil for at efteruddanne sig.

Skolen er blevet et cirkulært fødevaresystem, og eleverne er rustet til at tage ansvar for bæredygtighed i virksomhederne.

Sådan lyder bare nogle af ambitionerne i Hotel- og Restaurantskolens nye strategi, som er vedtaget af skolens bestyrelse efter en lang strategiproces hen over vinteren og foråret, hvor mere end 1200 mennesker har bidraget.

Strategi skal vende faldende elevtal

Den nye strategi er kommet til verden på en paradoksal baggrund: På trods af stor efterspørgsel på kokke, tjenere og andre svende fra skolen, er elevtallet på erhvervsuddannelserne faldet med omkring 40 procent siden 2015.

– Danmarks hotel- og restaurantbranche har gyldne dage. Det nordiske køkken tiltrækker turister fra hele verden, de danske restauranter høster talrige Michelin-stjerner, Danmark har vundet Bocuse d´Or, og i både offentlige og private køkkener stiger madkvaliteten. Men på trods af branchens succes er optaget til branchens faguddannelser i tilbagegang. Det gør, at branchen i alarmerende omfang mangler kvalificeret arbejdskraft, siger bestyrelsesformand Allan L. Agerholm fra Horesta.

Sideløbende med den udvikling er der i samfundet et hastigt voksende fokus på sundhed, bæredygtighed og håndtering af klimaudfordringerne.

– De globale udfordringer kalder på en radikal gentænkning af vores fødevaresystem, hvis vi skal skabe bæredygtige løsninger for de kommende generationer. Denne nødvendige omstilling kræver fagfolk med de rette tidssvarende kompetencer, lyder det fra Allan L. Agerholm.

Forandringer i samarbejde med branchen

For at vende udviklingen er der behov for forandringer her på skolen og for at gennemføre dem et tæt samarbejde med branchen, påpeger skolens direktør Anne-Birgitte Agger:

– Strategien er blevet til i en smeltedigel af mange gode kræfter. Elever og medarbejdere på skolen har arbejdet kreativt sammen med branchens mangeartede virksomheder, fra Københavns uddannelsessteder og institutioner – og det har frydet os at kunne samle madhåndværkere, hoteldirektører, politikere, restauratører, folk fra organisationer, forskere og kommunikatører. Resultatet er både visionært og handlingsorienteret.

Med 1200 menneskers input på stormøder, workshops og seminarer har skolen fået et fantastisk grundlag for at løfte sig markant i de kommende år. Vi er allerede i fuld gang med at omplante de store udsyn i strategien til konkrete handlingsplaner, siger direktøren.

Se hvordan vi har arbejdet med den nye strategi i videoen

Skolens vision

At berige og glæde verden med talent og håndværk, der skaber fremtidens bæredygtige gastronomi, hospitality og værtskab.

Skolens mission:

At uddanne elever til at mestre bæredygtig gastronomi, madhåndværk og hospitality – modigt, arbejdsomt og kreativt.


Klik på billedet for at se vision, mission, pejlemærker og værdier forstørret

Læs  vores værdier

Læs Hotel- og Restaurantskolens strategi 2019-22